De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) is van toepassing op alle reclame voor alcoholhoudende drank in Nederland.

Let op: als er een niet-alcoholhoudende drank wordt aangeprezen om te worden gebruikt in combinatie met een alcoholhoudende drank, dan geldt de RvA óók voor die niet-alcoholhoudende drank. Bijvoorbeeld als je tonic onder de aandacht brengt om een gin-tonic mee te maken. Hieronder volgt de RvA regelgeving die voor sportverenigingen van belang is.

Leeftijdsgrens

Alcoholreclame en sponsoring door alcoholmerken of aan alcohol gerelateerde ondernemingen mag niet specifiek gericht zijn op minderjarigen.

Op geen enkele manier mag alcoholreclame gekoppeld worden aan personen onder de 18 jaar. Als bijvoorbeeld op een sportaccommodatie een jeugdteam een wedstrijd speelt, of een toernooi wordt georganiseerd waarbij de deelnemers jonger zijn dan 18, dient voorkomen te worden dat alcoholreclame, in welke vorm dan ook, zichtbaar is.

Minderjarig publiek

Bij reclameborden, vlaggen, banners etc. die buiten zijn geplaatst, mag het publiek niet voor meer dan een kwart uit personen onder de 18 bestaan. Het gaat hierbij om een representatieve periode (dus niet om een momentopname). Het plaatsen van een alcoholreclamebord op een veld waar die dag toevallig volwassenen spelen, maar dat alle andere dagen door jeugdteams wordt gebruikt, is dus niet toegestaan.

Bestaat het publiek voor minder dan een kwart uit minderjarigen? Dan is het wel toegestaan bij een huldiging van een (kampioens)team op een podium een banner van een alcoholmerk te plaatsen. Is meer dan een kwart van het publiek onder de 18? Dan mag dit niet.

Reclameborden

Voor reclameborden voor alcoholhoudende drank langs sportvelden op amateurclubs geldt dat vanaf 2019 geen nieuwe contracten meer gesloten worden. Dit heeft de sportsector afgesproken met de Nederlandse Brouwers. Alle bestaande borden worden binnen vier jaar na ondertekening van de contractdatum weggehaald.

Vanaf 2023 moeten alle borden met voor alcoholhoudende dranken zijn vervangen door een 0.0 variant. Reclame voor alcoholvrij bier is namelijk wel toegestaan.

Commerciële relatie

Sponsoring door het aangaan van een commerciële relatie tussen de aanbieder van alcoholhoudende dranken en de sportvereniging is toegestaan. Je mag als sportclub dus wel een contract hebben met een bierbrouwer.

Ook het laten zien en/of in gebruik geven van items die deze commerciële relatie aantonen is toegestaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld bierviltjes, lekmatjes, tapknoppen, bierinstallaties, koelkasten met vermelding merknaam, vlaggen, etc.).

Een sportkantine is geen bar

Dat wil niet zeggen dat voor een sportkantine dezelfde regels gelden als voor een bar. Zogenaamde 'happy hours' en 'meters bier' passen niet bij een gezonde sportomgeving. Daarom zijn zulke acties, volgens de afspraken die de sportsector gemaakt heeft met de Nederlandse Brouwers, niet toegestaan.

Sporters en sportattributen

Actieve sportuitoefening mag niet gekoppeld worden aan alcoholgebruik. Dat betekent dat er geen reclame voor een alcoholmerk gevoerd mag worden op een (top)sporter of sportploeg.

Deze regel geldt zowel voor kleding van de sporters, als voor het vervoer en allerlei sportattributen. Shirtreclame met alcoholhoudende dranken is dus niet toegestaan. Ook op ballen (golfballen, voetballen, basketballen, etc), dug-outs en karts mag geen alcoholreclame staan.

Sportevenementen

Voor het organiseren van sportevenementen is er door een aantal evenementen organisatoren, JOGG-Teamfit, een aantal gemeenten en NOC*NSF een ambitie afgesproken: partijen willen een gezamenlijke beweging in gang zetten, haar krachten bundelen en er naar streven dat in 2030 sportevenementen en daarmee verbonden side-evenementen stimuleren tot een gezonde keuze door middel van gezonde sportsponsoring en een gezond aanbod van eten en drinken.

Dat betekent dat vanuit sportsponsoring en de catering op evenementen zoveel mogelijk producten of organisatie worden gepromoot die een associatie hebben met 'gezondheid'.

Het gaat om lokale, regionale en nationale sportevenementen en daarmee verbonden side-evenementen die gericht zijn op kinderen t/m 12 jaar, dan wel waar naar verwachting meer dan 25% van de aanwezigen 12 jaar of jonger is voldoen aan gezonde sportsponsoring en een aanbod van eten en drinken dat voldoet aan de verhouding 80% gezonde voedselkeuze en 20% uitzonderingskeuze conform het niveau Goud van de Richtlijnen van het Voedingscentrum.

Inhoud van de reclame-uitingen

Bij alle uitingen voor alcoholreclame rond de sport geldt dat ze niet alleen qua vorm, maar ook qua inhoud in lijn moeten zijn met de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. Zo is het laten zien of suggereren van overmatige alcoholconsumptie uit den boze.

Het gebruik van het woord ‘gratis’ (of synoniemen daarvoor) in reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken is ook niet toegestaan.