Zijn de kinderen op de sportclub of bij het sportevenement allemaal ouder dan 7 jaar, maar zitten er kinderen bij die jonger zijn dan 13 jaar? Dan zijn dit de belangrijkste regels van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen.

Niet-zichtbare sponsoring

Niet-zichtbare sponsoring is toegestaan. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een geldbedrag waarbij geen vermelding en/of vertoning is van een product, merknaam, bedrijfsnaam of logo. Ouders mogen wel op de hoogte worden gebracht van deze sponsoring, door middel van bijvoorbeeld een e-mail. 

Zichtbare sponsoring

Zichtbare sponsoring, bijvoorbeeld billboards/reclameborden, banners of shirtsponsoring, door een aanbieder van voedingsmiddelen kan alleen als er goedkeuring is van een erkende instantie, zoals bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Voedingscentrum, of als voldaan wordt aan de voedingskundige criteria van de reclamecode.

Voedingskundige criteria

Deze precieze criteria vind je hier. Tien eenvoudige regels om vast te stellen of sponsoring van voedingsmiddelen gericht op kinderen van 7 tot en met 12 jaar is toegestaan, vind je hier

In dat geval mag reclame gemaakt worden voor: 

  • een product-merk combinatie die voldoet aan de voedingskundige criteria;  
  • een merk waarvan alle producten voldoen aan de voedingskundige criteria;  
  • een bedrijf waarvan de naam heel algemeen is of alleen linkt naar een product dat voldoet aan de voedingskundige criteria. Linkt een bedrijfsnaam naar een product dat niet voldoet aan de criteria, dan is reclame niet toegestaan.

Zichtbare sponsoring door een supermarkt kan ook zonder deze voorwaarden als het gaat om non-food of het totale assortiment. 

Sampling

Het uitdelen van voedingsmiddelen (sampling) kan als het product niet herkenbaar is. Je mag dus niet kunnen zien dat het afkomstig is van een bepaald merk of bedrijf. 

Het uitdelen van herkenbare producten kan alleen als het product goedgekeurd is door een erkende instantie, zoals bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Voedingscentrum, of als het product voldoet aan de voedingskundige criteria van de Reclamecode. 

Voedingskundige criteria

Deze precieze criteria vind je hier. Tien eenvoudige regels om vast te stellen of sponsoring van voedingsmiddelen gericht op kinderen van 7 tot en met 12 jaar is toegestaan, vind je hier.