Vanzelfsprekend moet je je als sportvereniging aan de betreffende Reclamecodes houden. Daarnaast wordt sportclubs ook geadviseerd om zelf bewuste keuzes te maken als het gaat om zichtbaarheid en aanbod van alcoholhoudende dranken. Sporten en gezondheid gaan immers hand in hand.

Een onderdeel hiervan is het bieden van een gezonde sportomgeving met een verantwoord alcoholbeleid. Dit is ook opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord (een akkoord dat zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik richt).

Meer informatie over een gezonde sportomgeving

Meer informatie over een gezonde sportomgeving is onder andere hier te vinden op  en in de Richtlijnen Alcohol en Sport.

Twijfel je of een sponsordeal en/of reclameuiting met een alcoholmerk aan alle regels voldoet? Dan kun je contact opnemen met de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA).

Heb je een andere vraag over alcohol en sport? Stuur dan een email naar gezondesportomgeving@nocnsf.nl​