Vanzelfsprekend moet je je als sportvereniging aan de Reclamecode voor Voedingsmiddelen houden. Daarnaast dienen sportclubs ook zelf bewuste keuzes te maken als het gaat om zichtbaarheid en aanbod van ongezonde producten.

Sporten en gezondheid gaan hand in hand. Een onderdeel hiervan is het bieden van een gezonde sportomgeving met een gezond aanbod van voeding en dranken en een gezonde uitstraling. Dit is ook opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord (een akkoord dat zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik richt).  

Richtlijn Eetomgevingen  

Als je bewuste keuzes wil maken op het gebied van voeding op de sportclub, biedt de Richtlijn Eetomgevingen een aantal handvaten. Ook kan je een voorbeeld nemen aan afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Gezonde Sportevenementen.

Deze afspraken dragen, net als de reclamecode, bij aan het stimuleren van gezonde voedingskeuzes bij op kinderen gerichte sportsponsoring.  

Gezonde sportomgeving 

Meer informatie over een gezonde sportomgeving en hoe je daarbij als sportclub ondersteund kan worden, vind je hier

Twijfel je of een sponsordeal en/of reclameuiting aan alle voedingskundige criteria voldoet? Dan kun je contact opnemen met de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) via info@fnli.nl.

Heb je een andere vraag over voeding en sport? Stuur dan een email naar gezondesportomgeving@nocnsf.nl.