Als sportvereniging of organisator van een sportevenement heb je baat bij sponsoren. Als je je wilt laten sponsoren door een aanbieder van alcoholhoudende drank (zoals bijvoorbeeld een alcoholmerk of een slijterij), moet je op de hoogte zijn van een aantal afspraken en adviezen die voor de sport gelden.

Regels

In de eerste plaats moeten zowel de aanbieder van alcoholhoudende drank als de sportclub zich aan bepaalde regels houden. Deze staan beschreven in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken  en in de in 2021 verschenen Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier.

Voorkomen van problematisch alcoholgebruik

In de tweede plaats zijn veel instanties bezig om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Sportclubs en organisatoren kunnen hierbij helpen door zelf ook bewuste keuzes te maken, bijvoorbeeld over waar en wanneer alcoholreclame en alcoholhoudende producten zichtbaar zijn. De Richtlijnen Verantwoord Alcoholbeleid bij sportverenigingen kunnen helpen bij het maken van deze keuzes.

Actieve sportbeoefening versus passieve sportbeleving

Voor de sportsector is vooral het onderscheid tussen actieve sportbeoefening en passieve sportbeleving van belang. Alcoholreclame en/of sponsoring mag namelijk niet gericht zijn op sporters zelf, voor of tijdens het sporten.

Wel mogen volwassen toeschouwers op verantwoorde wijze van een alcoholhoudende drank genieten, net als meerderjarige spelers na een wedstrijd. Alle regels staan beschreven in de verschillende Reclamecodes. Zoals hierboven al aangegeven, is er een Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) en een speciale Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier (RvAAB).

Alcohol op de sportclub

Om alcohol te mogen schenken, of dit nu in de kantine of alleen tijdens feesten en evenementen is, heeft een sportvereniging een vergunning nodig. Ook dienen sportclubs zich aan de regels in de Drank- en Horecawet te houden. Daarnaast moeten ze verantwoordelijkheid nemen om problematisch alcoholgebruik te voorkomen. Alles over alcohol op de sportclub lees je in het hoofdstuk over alcohol.