Sinds oktober 2020 is er ook een Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier (RvAAB). Deze code heeft betrekking op alcoholvrij en alcoholarm bier met een alcoholpercentage van maximaal 0,5% alcohol. Op bier met meer dan 0,5% is de RvA (LINK NAAR p 2 Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken) van toepassing.

Let op: op dit moment geldt de RvAAB code alleen voor de biercategorie, dus niet voor alcoholvrije wijn of alcoholvrije varianten van gedistilleerde drank.

Leeftijdsgrens

De RvAAB regelgeving die voor sportclubs het meest van belang is, is dat reclame voor alcoholvrij en alcoholarm bier ook niet op minderjarigen gericht mag zijn. Net als alcoholhoudend bier, zijn alcoholvrije en alcoholarme varianten namelijk alleen bedoeld voor volwassenen.

Dat betekent dat sponsoring en/of reclame voor alcoholvrij en alcoholarm bier op geen enkele manier gekoppeld mag worden aan personen onder de 18 jaar. Als bijvoorbeeld op een sportaccommodatie een jeugdwedstrijd gespeeld wordt, of een toernooi wordt georganiseerd waarbij de deelnemers jonger zijn dan 18, dient voorkomen te worden dat reclame voor alcoholvrij en alcoholarm bier, in welke vorm dan ook, zichtbaar is.

Minderjarig publiek

Bij reclameborden, vlaggen, banners etc. die buiten zijn geplaatst, mag het publiek niet voor meer dan een kwart uit personen onder de 18 bestaan. Het gaat hierbij om een representatieve periode (niet om een momentopname). Het plaatsen van een reclamebord voor alcoholvrij en alcoholarm bier op een veld waar die dag toevallig volwassenen spelen, maar dat alle andere dagen door jeugdteams wordt gebruikt, is dus niet toegestaan.

Bestaat het publiek voor minder dan een kwart uit minderjarigen? Dan is het wel toegestaan bij een huldiging van een (kampioens)team op een podium een banner van een alcoholvrij of alcoholarm biermerk te plaatsen. Is meer dan een kwart van het publiek onder de 18? Dan mag dit niet.