Zijn er op de sportclub of bij het sportevenement kinderen aanwezig die jonger zijn dan 7 jaar? Dan zijn dit de belangrijkste regels van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen.

Niet-zichtbare sponsoring

Niet-zichtbare sponsoring is toegestaan. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een geldbedrag waarbij geen vermelding en/of vertoning is van een product, merknaam, bedrijfsnaam of logo. Ouders mogen wel op de hoogte worden gebracht van deze sponsoring, door middel van bijvoorbeeld een e-mail. 

Zichtbare sponsoring

Zichtbare sponsoring, bijvoorbeeld billboards/reclameborden, banners of shirtsponsoring, door een aanbieder van voedingsmiddelen kan alleen met goedkeuring is van een erkende instantie die actief is op het terrein van gezondheid, voeding en/of beweging. Dit zijn bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Voedingscentrum. Gaat het om producten die in de Schijf van vijf zijn opgenomen, dan zou dit geen probleem moeten zijn.

Zichtbare sponsoring door een supermarkt kan ook zonder goedkeuring, mits het gaat om non-food, zoals bijvoorbeeld stiften of notitieblokjes, of als de nadruk ligt op het totale assortiment.  

Sampling

Het uitdelen van voedingsmiddelen (sampling) kan als het product niet herkenbaar is. Je mag dus niet kunnen zien dat het afkomstig is van een bepaald merk of bedrijf. 

Het uitdelen van herkenbare producten kan alleen als het product goedgekeurd is door een erkende instantie zoals bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Voedingscentrum.