Als jouw sportvereniging mensen in dienst heeft, dan moet de vereniging zich bij de belastingdienst aanmelden als werkgever. Je moet dan aangifte loonheffingen doen en loonheffingen inhouden en betalen. Dit geldt voor al het personeel. Ook over betalingen aan vrijwilligers moet je in sommige gevallen loonheffingen betalen.

De loonheffingen bestaan uit:

  • loonbelasting/premie volksverzekeringen
  • premies werknemersverzekeringen
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw)

Meer over het afdragen van loonbelasting en sociale verzekeringen vind je in hoofdstuk 13

De mensen die bij jouw club in dienst zijn, krijgen op hun beurt weer te maken met inkomstenbelasting.

Vrijwilligers en loonheffingen

Voor de vrijwilligers van jouw vereniging mag je een beroep doen op de vrijwilligersregeling. Deze houdt kortgezegd in dat er (in 2021) een belastingvrije vergoeding van maximaal € 180 per maand of € 1.800 per jaar kan worden gegeven.

Wordt meer dan deze maximumbedragen uitgekeerd, dan moet je alsnog bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking en, als dat het geval is, moeten er loonheffingen worden betaald. Vergoedingen in natura, zoals sportmaterialen of een cursus, tellen ook mee bij het bepalen van het vergoedingsbedrag.

Overigens tellen bedragen die door een sponsor rechtstreeks aan een speler worden betaald in bepaalde gevallen ook mee. De meest actuele regels hierover vind je bij de belastingdienst.

Meer informatie over loonheffingen, dienstbetrekkingen en de administratieve plichten die jouw vereniging als werkgever heeft, vind je op de website van de belastingdienst.