Als sportvereniging krijg je meestal niet te maken met vennootschapsbelasting. Dit is namelijk een belasting over de winst die vooral van toepassing is voor bv’s en nv’s. Toch moet een stichting of vereniging soms wel vennootschapsbelasting betalen over de winst.

De belastingdienst geeft aan dat een sportvereniging aangifte vennootschapsbelasting moet doen als: “u met een organisatie van kapitaal en arbeid deelneemt aan het economisch verkeer (u drijft een onderneming); u met 1 of meer activiteiten concurreert met ondernemers. Of dat in uw geval zo is, hangt af van de feiten en omstandigheden.”

Nihilaanslag

Als jouw vereniging al winst maakt, dan kan deze alsnog vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting. Dit is het geval als de fiscale winst in één jaar niet hoger dan € 15.000 is of als de fiscale winst in één jaar hoger is dan € 15.000, maar samen met de fiscale winsten in de daaraan voorafgaande vier jaren niet hoger is dan € 75.000.

Als de vrijstelling voor jouw vereniging van toepassing is, dan krijg je van de belastingdienst een nihilaanslag. Meer informatie over vennootschapsbelasting voor sportverenigingen is te vinden op de website van de belastingdienst.