Een sportvereniging wordt voor de btw (belasting op toegevoegde waarde) door de belastingdienst over het algemeen als onderneming gezien. Toch hoeven veel sportverenigingen in de meeste gevallen geen btw te betalen over de goederen en diensten die ze leveren. Dit heeft te maken met de vrijstellingen die van toepassing zijn.

Zo zijn de hoofdactiviteiten van een sportvereniging, het bevorderen van de sport en het bieden van de gelegenheid om te sporten, vrijgesteld van btw. Er hoeft daarom geen btw te worden afgedragen over de contributie van de leden. Daar staat tegenover dat je als sportvereniging ook de btw die leveranciers in rekening brengen voor leveringen die met deze hoofdactiviteit samenhangen, over het algemeen niet kan terugvragen.

Voorwaarde voor btw-vrijstelling

De voorwaarde voor de btw-vrijstelling voor sportverenigingen, is dat de vereniging niet het doel heeft om winst te maken. Zolang eventuele winst die de vereniging behaalt via de hoofdactiviteiten ook weer wordt gebruikt voor deze hoofdactiviteiten van jouw vereniging, is er geen sprake van het beogen van winst. In dat geval hoef je dus geen btw af te dragen.

Fondsenwervende activiteiten

Ook fondsenwervende activiteiten van jouw vereniging zijn, tot zekere hoogte, vrijgesteld van btw. De belastingdienst maakt hierbij onderscheid tussen fondsenwervende leveringen en fondsenwervende diensten.

Fondenswervende leveringen, zoals de omzet van de kantine of de verkoop van teamkleding, zijn (in 2021) tot een bedrag van € 68.067 vrijgesteld. Fondsenwervende diensten, zoals sponsoring, verkoop van toegangskaarten of het laten plaatsen van een zendmast op het terrein, zijn (in 2021) tot een bedrag van € 50.000 vrijgesteld.

Het verhuren van een veld, giften, of opbrengsten uit loterijen zijn geheel vrijgesteld van btw. Op de website van de belastingdienst lees je meer over deze vrijstellingen en wat je als vereniging moet doen als je wel boven de genoemde omzetgrenzen komt.