Als minderjarigen lid willen worden van een sportvereniging, hebben ze daarvoor toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming mag je als sportvereniging stilzwijgend veronderstellen, maar dit is niet aan te raden.

Modelbrief toestemming minderjarige leden

Het is handiger is om minimaal één ouder/verzorger mee te laten tekenen bij aanmelding van het lidmaatschap. Een modelbrief hiervoor vind je hier.

Problemen met ouders van minderjarige leden

Het kan voorkomen dat de ouders van jeugdleden zich misdragen. In dat geval kan je als vereniging niet zomaar het lidmaatschap van het minderjarige lid opzeggen. Het lidmaatschap van de vereniging is immers persoonlijk; een lid zelf kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gedragingen van zijn/haar familie.

Bij ernstige problemen met ouders van minderjarige leden wordt geadviseerd in gesprek te gaan en afspraken te maken over het gedrag op de sportvereniging. Leg die afspraken vervolgens schriftelijk vast. Levert dit niet het gewenste resultaat? Win dan juridisch advies in. In het uiterste geval kan worden overgegaan tot een terreinverbod.

Veilige sportomgeving

In het huishoudelijk reglement van de sportvereniging kun je uiteraard wel een bepaling opnemen dat personen die overlast veroorzaken, niet welkom zijn op de vereniging of tijdens wedstrijden.

Problemen die een onveilige sportomgeving veroorzaken, kun je melden bij het bij het Meldpunt Veilige Sport, meer hierover lees je in hoofdstuk 22 over integriteit. Van misdrijven dien je altijd melding te doen bij de politie.