In geval van nood dient de sportvereniging goed bereikbaar en toegankelijk te zijn voor hulpdiensten. Deze bereikbaarheid wordt door de gemeente getoetst bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Zorg in ieder geval voor een obstakelvrije aanrijroute met genoeg ruimte (blusvoertuigen hebben namelijk een grote draaicirkel). Vaak worden vanuit de gemeente eisen gesteld, waaraan de locatie dient te voldoen.

Meer informatie over de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten is te vinden in het Bouwbesluit.

Voor de bereikbaarheidseisen van de brandweer, kijk op de website van de Brandweer.

Voor evenementen gelden speciale eisen met betrekking tot de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Check dit bij het aanvragen van de evenementenvergunning. Zorg er altijd voor dat de BHV’ers op de hoogte zijn van de bereikbaarheidseisen van de hulpdiensten.

Vluchtroutes

Zorg daarnaast voor goede vluchtroutes in het sportcomplex. Als ook gehandicapte sporters geëvacueerd dienen te worden, moet hier extra aandacht aan besteed worden.  Zorg er altijd voor dat de BHV’ers op de hoogte zijn van de vluchtroutes.