De Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) houdt toezicht op de arbeidsomstandigheden. Hieronder valt ook BHV. Bij een controle zal onder andere gelet worden op het aantal aanwezige BHV’ers, de opleiding die zij gehad hebben en hoe de bedrijfshulpverlening op de sportvereniging geregeld is in verhouding tot de aanwezige risico’s op de club.

Boetes

Is de bedrijfshulpverlening op de sportvereniging niet in orde, dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Deze boete, die ook gegeven kan worden als er nog geen incident geweest is, kan oplopen tot €3.000.

Aansprakelijkheid

Is de bedrijfshulpverlening op de sportvereniging niet in orde, dan kan de vereniging daarvoor aansprakelijk gesteld worden bij schade en/of letsel. Dit kan gebeuren door iedere persoon die schade heeft geleden: het eigen personeel, vrijwilligers, leden, supporters, bezoekers, etc. Nog een reden om te zorgen dat de BHV op de sportclub goed geregeld is.

Verzekering voor vrijwilliger-BHV’ers

Heb je vrijwilliger-BHV’ers? Dan moet je met je aansprakelijkheidsverzekeraar afstemmen, of je vrijwilligers verzekerd zijn voor handelingen die zij verrichten als BHV’er. Voor je personeel sluit je een aansprakelijkheidsverzekering af, maar voor vrijwilligers is dit dus ook aan te raden.