Heb je medewerkers in dienst, dan ben je dus verplicht maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Maar hoe organiseer je die bedrijfshulpverlening precies, hoeveel medewerkers dien je op te leiden tot BHV’er en welke cursussen moeten ze volgen? Dat is afhankelijk van de omstandigheden binnen jouw vereniging.

De wet (Artikel 15 van de Arbowet) zegt hierover dat: ‘De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.’

Oftewel, als sportvereniging moet je ervoor zorgen dat er altijd voldoende geschoolde BHV’ers aanwezig zijn om goede maatregelen te kunnen treffen bij eventuele incidenten.

Aantal BHV’ers

Er zijn geen wettelijke normen voor het minimale aantal BHV’ers in een sportclub. Het aantal benodigde BHV’ers hangt daarmee allereerst af van de grootte van je sportvereniging. Sportverenigingen met veel werknemers en leden zullen meer BHV’ers nodig hebben dan kleine clubs met nauwelijks personeel.

Daarnaast hangt het aantal BHV’ers ook af van de risico’s binnen je vereniging. Het spreekt voor zich dat een schaakvereniging minder calamiteiten hoeft te verwachten dan een schaatsvereniging. De risico’s heb je al vastgelegd in het bedrijfsnoodplan van de RI&E, waar onder andere de BHV-structuur in opgenomen is. Check hiervoor dus de RI&E.

Er zijn nog meer factoren om rekening mee te houden bij het bepalen van het benodigde aantal BHV’ers. Zoals de grootte van de sportaccommodatie en de tijd die professionele hulpverleningsdiensten, bijvoorbeeld brandweer en ambulance, nodig hebben om de accommodatie te bereiken. Sporten er bij jouw vereniging veel kinderen of mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking? Dan is de mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen ook iets om in acht te nemen.

Vakanties en verlof

Let op: houd bij berekening van het aantal benodigde BHV’ers ook rekening met vakanties en afwezigheid van personeel door ziekte of verlof. En met eventuele grotere sportevenementen die je in de toekomst wilt gaan organiseren. Je dient ervoor te zorgen dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn.

Mogelijkheid tot samenwerken

Staat jouw sportvereniging op een terrein waar ook andere bedrijven zich bevinden? Dan kun je samenwerken met deze omliggende organisaties om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende BHV’ers zijn. Zorg er wel voor dat deze samenwerking schriftelijk wordt vastgelegd. Sommige gemeentes en lokale brandweerkorpsen bieden hier ondersteuning bij.

Opleidingseisen

Medewerkers dien je op te leiden tot BHV’er. De Arbowet geeft hier geen verdere regels voor en zegt alleen dat: 'De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.'

Cursusaanbod

In Nederland zijn verschillende aanbieders van BHV-cursussen. Dit zijn zowel e-learnings als trainingen op locatie en cursussen die zijn toegespitst op sportverenigingen. Er bestaat geen wettelijke norm voor de kwaliteit van deze cursussen. Je bent als sportvereniging dus vrij in de keuze voor een BHV-opleider of opleidingsinstituut. Oriënteer je goed, voordat je een aanbieder kiest.

Aangezien er geen wettelijke regels zijn gesteld over de inhoud en/of vorm van een BHV-opleiding of training, ben je niet verplicht een basiscursus BHV te volgen. Je kunt de opleiding ook zelf en geheel naar eigen believen samenstellen. Bijvoorbeeld door met andere sportclubs of sportbonden samen te werken. Of door verenigingsleden met kennis van EHBO of brandbestrijding om hulp te vragen bij een op maat gemaakte training. Kijk hierbij naar wat er het beste bij de sportclub past. Sporten er bij jouw vereniging veel kinderen, dan is het verstandig om naast een basiscursus BHV ook een cursus Eerste Hulp bij Kinderen te kiezen.

Belangrijk is dat je (totale) BHV-organisatie voldoende is om bij een incident binnen je vereniging te voorzien in basale eerste hulp, bestrijding van een beginnende brand en ontruiming.

Herhalingscursus

Aangeraden wordt de BHV’ers jaarlijks een herhalingscursus te laten volgen en regelmatig oefeningen te laten doen, zoals bijvoorbeeld een evacueer-oefening. Hier staat echter niets over in de wet. Essentieel is dat zowel kennis als vaardigheden van de BHV’ers actueel zijn.

BHV-uitrusting

BHV’ers moeten goed toegerust zijn. De Arbowet geeft hier geen verdere regels voor en zegt alleen dat: ‘De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.’

Wat precies onder een adequate BHV-uitrusting valt, is mede afhankelijk van de sportvereniging waar de BHV’er werkzaam is. BHV’ers moeten in ieder geval uitgerust zijn met een EHBO-koffer, communicatiemiddelen zodat ze contact kunnen onderhouden met de externe hulporganisaties en een hesje waarin ze herkenbaar zijn als BHV’er.

BHV-plan

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor een BHV-plan. Vaak is veel al vastgelegd in het bedrijfsnoodplan van de RI&E, waar onder andere de BHV-structuur in opgenomen is. Of dit bedrijfsnoodplan ook daadwerkelijk werkt, blijkt uit een (ontruimings)oefening.

Hoe kom je aan BHV’ers?

In principe mag iedereen BHV’er worden. Uiteraard moet iemand er wel lichamelijk en geestelijk toe in staat zijn. Vraag eerst aan leden, medewerkers en vrijwilligers van je sportvereniging of ze interesse hebben om opgeleid te worden tot BHV’er. Kom je na een rondvraag BHV’ers tekort, dan kun je ervoor kiezen een onkostenvergoeding te verstrekken voor de BHV-taken. Medewerkers verplichten BHV’er te worden, wordt niet aangeraden.

Spreiding van BHV’ers

Spreid, wanneer mogelijk, de verschillende BHV’ers over de accommodatie. Dit is vooral belangrijk als je een groot sportterrein hebt. Denk hierbij aan de hockeytrainer die altijd op het achterste veld werkzaam is en de kantinemedewerker die bij de ingang van de sportaccommodatie werkt. Op die manier zorg je ervoor dat er bij een incident, waar dan ook op de club, altijd snel een BHV’er is.