BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Een BHV’er (bedrijfshulpverlener) is een persoon die is opgeleid om in geval van nood de aanwezige mensen in veiligheid te brengen. Hij/zij kan onder andere reanimeren en verbanden aanleggen. Breekt er bijvoorbeeld brand uit in een sporthal, dan zal de BHV’er regelen dat de hal wordt ontruimd, de brandweer wort gewaarschuwd en eventuele gewonden worden verzorgd.

Wanneer personeel op de sportvereniging aan het werk is, moet er altijd een BHV’er zijn. Omdat een BHV’er ter plaatse aanwezig is, kan deze direct hulp bieden en actie ondernomen. Dit beperkt schade en kan in sommige gevallen zelfs het verschil kan maken tussen leven en dood.

Taken van een BHV’er

Tot de taken van een BHV’er behoren onder andere: het verlenen van eerste hulp bij calamiteiten, het ontruimen van het pand en de communicatie onderhouden met andere hulpverleners zoals de brandweer, politie en ambulance.

Artikel 15 van de Arbowet schrijft voor dat een werkgever zich moet laten bijstaan door een of meerdere werknemers die zijn aangewezen als BHV’ers en dat hun taak in ieder geval inhoudt:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.