Heb je als sportvereniging minimaal één medewerker in dienst, dan ben je wettelijk verplicht voor bedrijfshulpverlening te zorgen.

De wet over BHV

Dit staat omschreven in artikel 3, lid 1, sub e van de Arbowet: ‘De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: (…) doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;

Iedere sportvereniging die personeel in dienst heeft (of dit nu een trainer, een schoonmaker of bijvoorbeeld een kantinemedewerker is) valt onder de Arbowet en moet er dus voor zorgen dat er voldoende BHV aanwezig is.

Deze BHV-plicht geldt uiteraard ook wanneer personeel van de sportvereniging buiten de accommodatie en/of het verenigingsterrein werkzaam is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buitenritten te paard organiseren of zeilinstructie geven op zee. Heb je als sportvereniging personeel in dienst, dan ben je altijd wettelijk verplicht je bedrijfshulpverlening op orde te hebben, ongeacht de vraag waar het personeel de werkzaamheden verricht.

Uiteraard komt het voor dat een BHV’er niet altijd aanwezig is, denk hierbij aan personeel dat onderweg is voor werkzaamheden. Heb je een buitenevenement met meerdere personeelsleden, zorg er dan voor dat tijdens dat evenement personeel met een BHV diploma aanwezig is.

Hulpverlening bij sportverenigingen met alleen vrijwilligers

Heb je als sportvereniging geen enkele medewerker in dienst en wordt alles binnen jouw club gedaan door vrijwilligers, dan ben je niet verplicht BHV’ers aanwezig te hebben.

Algemene zorgplicht sportvereniging

Wel geldt voor jouw sportvereniging (net als voor iedere organisatie) de algemene zorgplicht. Die houdt in dat de omstandigheden op de sportvereniging dusdanig dienen te zijn dat zij de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zowel leden als vrijwilligers waarborgen.

Denk hierbij aan voldoende voorlichting, onderricht en persoonlijke beschermingsmiddelen voor al je vrijwilligers. En aan de aanwezigheid van EHBO’ers. Sommige sportbonden bieden handvatten voor de invulling van deze zorgplicht. Zo verplicht de KNVB elke voetbalvereniging te beschikken over voldoende en gebruiksklare EHBO-voorzieningen, waaronder een brancard.

Sport RI&E

Omdat je als sportclub zorg dient te dragen voor een veilige werk- en sportomgeving, is het aan te raden om enkele vrijwilligers tot BHV’ers op te leiden, ook al ben je hiertoe niet verplicht volgens de wet. Ook kun je de risico’s op jouw club in kaart brengen door de gratis Sport RI&E van de WOS.

BHV-plicht in overeenkomst

In sommige gevallen wordt sportverenigingen die alleen met vrijwilligers werken, niet alleen aangeraden, maar ook verplicht BHV’ers aanwezig te hebben. Bijvoorbeeld als dit met een derde partij overeengekomen wordt (in een overeenkomst staat).

Huur je als club met alleen vrijwilligers bijvoorbeeld een zaal of terrein voor de sportbeoefening? Dan kan het zijn dat de verhuurder van deze accommodatie in de huurovereenkomst de voorwaarde stelt dat tijdens de sportbeoefening en ondersteuning daarvan BHV’ers aanwezig zijn. Is dat het geval, dan ben je als sportvereniging verplicht je hieraan te houden, ook al heb je alleen maar vrijwilligers en geen personeel in dienst. Immers, je bent het overeengekomen.

Wil je als sportclub met alleen vrijwilligers een groot evenement organiseren? Dan heb je hiervoor een evenementenvergunning nodig. Welke regels daar precies voor gelden, verschilt per gemeente. Zeker is dat interne noodhulp in geval van een incident geregeld moet worden. Met andere woorden: BHV kan ook in dit geval verplicht worden gesteld.