Startende sportverenigingen, clubs die uit willen breiden en verenigingen die van locatie willen veranderen: ze hebben allemaal een omgevingsvergunning nodig. Daar komt heel wat bij kijken.

Bestemmingsplan

Allereerst natuurlijk de zoektocht naar de juiste locatie. Heb je eenmaal een geschikte locatie gevonden, dan moet de mogelijkheid om daar sport te beoefenen wel binnen het bestemmingsplan van de gemeente passen.

Is dat niet het geval, dan kun je de gemeente verzoeken om het bestemmingsplan te wijzigen of een vrijstelling te verlenen. Je doet er als sportvereniging goed aan je in zo’n geval door een jurist te laten bijstaan, aangezien dit ingewikkelde materie kan zijn.

Belastingvrijstellingen

Let er bij nieuwbouw op dat je als sportvereniging in aanmerking kan komen voor bepaalde belastingvrijstellingen. Een belastingadviseur kan je hier alles over vertellen.

Omgevingsvergunning

Als de locatie eenmaal geregeld is en het nieuwe clubhuis kan worden gebouwd, dan zal eerst een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) moeten worden aangevraagd. Alle actuele informatie daarover vind je bij je gemeente en op rijksoverheid.nl.

In een omgevingsvergunning wordt ook het gebruik van het complex en de gebruiksmelding geregeld. Vroeger was hiervoor een gebruiksvergunning vereist, nu zijn deze bepalingen onderdeel van de omgevingsvergunning.

In een omgevingsvergunning kun je meerdere dingen aanvragen. Zo vallen de sloopvergunning (als de verbouwing veel sloopafval oplevert of er asbest moet worden verwijderd), kapvergunning (als er een boom moet worden gekapt), uitritvergunning (als je een verbinding tot de openbare weg wilt maken) en aanlegvergunning (bijvoorbeeld voor de aanleg van parkeerplaatsen) ook onder de omgevingsvergunning.

Besluit Omgevingsrecht

Let op: ook voor veel aanpassingen aan het gebouw is een omgevingsvergunning verplicht. Bijvoorbeeld voor het verbouwen van een bestaand clubhuis. Maar ook voor het plaatsen van een reclamebord of lichtbak op het gebouw en het bevestigen van een alarmsysteem, heb je vrijwel altijd een omgevingsvergunning nodig.

Of een omgevingsvergunning nodig is of niet, kun je opzoeken in het Besluit Omgevingsrecht. Een omgevingsvergunning kun je aanvragen via de website van je gemeente of via Omgevingsloket online.

Verdere regelgeving met betrekking tot de accommodatie

Naast de omgevingsvergunning, zijn er nog meer regels met betrekking tot de accommodatie waar je je als sportclub aan moet houden. Zoals de milieuregels, maar ook kantineregels, bepaalde openingstijden en - in geval van sauna’s of zwembaden - verplichte legionellapreventie.

Legionellapreventie

Als er bij jouw sportvereniging douches aanwezig zijn, dan kan je te maken krijgen met de legionellabacterie. Dit geldt niet voor alle sportverenigingen, maar het is goed je hier op voorhand in te verdiepen en aan legionellapreventie te doen. Sportclubs met zwembaden, sauna’s en/of whirlpools zijn sowieso verplicht een risicoanalyse en beheersplan te laten opstellen.

De meest actuele informatie over legionellabestrijding van de Rijksoverheid vind je op rijksoverheid.nl.

Kantineregels

Als je in de kantine van de sportvereniging voeding wilt verkopen, dien je aan bepaalde regels te voldoen. Zie daarvoor hoofdstuk 15 over voeding.

Ook voor het schenken van alcoholische dranken op de club gelden specifieke regels en is een vergunning nodig. Informatie hierover vind je terug in hoofdstuk 16 over alcohol

Milieuregels

Als sportvereniging dien je geluid- en lichthinder te voorkomen. Meer hierover, en over andere milieuregels waar je als sportclub aan dient te voldoen, staat in hoofdstuk 21 over milieuregels.

Openingstijden

De gemeente kan de openingstijden van de kantine of een sportveld aan banden leggen. Je doet er daarom als sportvereniging goed aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hierover te raadplegen. Neem bij twijfel altijd contact op met de gemeente. Het niet naleven van de openingstijden kan namelijk tot een boete leiden.