Een vergunning is een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. Wil je als sportvereniging wat ondernemen, bijvoorbeeld het clubhuis verbouwen of een evenement organiseren? Dan heb je hiervoor een vergunning nodig. Maar ook voor kleinschalige zaken, als het inzamelen van oud papier voor de vereniging, het schenken van alcohol in de verenigingskantine of opzetten van een grote tent zodat leden buiten kunnen sporten, is een vergunning vereist.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Veel sportverenigingen krijgen te maken met het Nederlandse vergunningenstelsel. Meestal gaat het hierbij om vergunningen op gemeentelijk niveau; vergunningen die je aanvraagt bij de gemeente. Een goede plek van informatie voor de vereniging is daarom de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente.

In de APV staan de regels die gelden binnen de gemeente. Wat mag er wel? Wat mag er niet? En wat mag er alleen met vergunning? Deze vragen worden beantwoord in de APV. Neem vooraf de APV goed door om problemen te voorkomen. Staat het antwoord op je vraag niet in de APV, neem dan contact op met je gemeente.