Wordt een vergunningsaanvraag afgewezen door de gemeente? Dan kun je als sportvereniging hiertegen in bezwaar (en daarna eventueel beroep) gaan. Bezwaar dien je in bij het bestuursorgaan dat de beslissing tot afwijzing heeft genomen (de gemeente dus). Beroep moet je indienen bij de rechtbank.

Juridische hulp bij bezwaar en beroep

Het is niet nodig een advocaat in te schakelen om bezwaar in te dienen. Maar je doet er goed aan om, voordat je bezwaar indient, een jurist te raadplegen. Die kan je vertellen waar je allemaal aan moet denken en op welke gronden je bezwaar in moet dienen. Mis je namelijk een deel van de argumenten bij het bezwaarschrift, dan mag je die later niet meer indienen bij een beroepschrift.