Roken en sporten gaan niet samen. Daarom wil de sportsector in 2025 geheel rookvrij zijn. Dit geldt voor alle plekken waar sport beoefend en beleefd wordt, dus zowel voor sportclubs als voor sportevenementen. Dit is opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord (een akkoord dat zich richt op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik).

Bij een rookvrije sport gaat het niet alleen om de binnenruimtes, waar roken reeds verboden is, maar ook om alle buitenruimtes. Hieronder vallen onder meer sportparken, velden, buitenterrassen, voetbalstadions en het gebied rondom de entrees van binnensportlocaties.

Door een geheel rookvrij sportterrein te creëren, maken we roken minder normaal en minder aantrekkelijk voor kinderen en hierdoor wordt niet alleen het schadelijke meeroken voorkomen, ook hebben we minder last van afval door sigarettenpeuken en –pakjes op het terrein.

Daarnaast dragen we bij aan het realiseren van een gezondere rookvrije generatie; een generatie kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien. Alle sportaanbieders, sportevenementenorganisatoren en eigenaren/exploitanten van sportruimtes wordt verzocht aan dit initiatief mee te werken, zodat in 2025 iedereen rookvrij van sport kan genieten.