Boete

Houd je je niet aan het rookverbod, dan kun je een flinke boete krijgen. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert of de Tabakswet wordt nageleefd en legt bij overtreding een boete van € 600,- (prijspeil 2021) op wegens 'het veronachtzamen van het toezicht op de naleving van het rookverbod'. Dit bedrag kan oplopen tot € 4500 als de overtreder eerder is beboet. (Om precies te zijn: bij een tweede overtreding volgt een boete van € 1.200,-. Bij verdere overtredingen gaat deze verdubbeling door tot een maximum van € 4500).

Melden van overtredingen

Het melden van overtredingen van het rookverbod kan worden gedaan via de klachtenlijn van de NVWA (tel. 0900-0388) en online. Iedereen kan daar (anoniem) overtredingen melden.

De vereniging wordt beboet

Let op: de boete die de NVWA oplegt, gaat naar de beheerder van de accommodatie of sportvereniging. De beheerder is namelijk verantwoordelijk voor het instellen, aanduiden en handhaven van de Tabakswet. De roker zelf blijft buiten schot. Uiteraard kun je wel huisregels opstellen en daarin melden dat je eventuele boetes op de overtreders zelf verhaalt. 

Dit zal helpen bij de naleving, maar het is niet eenvoudig om de boete daadwerkelijk te kunnen verhalen. Het rookverbod goed bespreken en mensen aanspreken op het niet nakomen ervan blijkt wel goed te werken. Zie ook de tips in de FAQ.