Een ongeluk zit in een klein hoekje... Zorg dus dat je als sportvereniging goed verzekerd bent. Maar waarvoor (of beter gezegd: waartegen) dien je je precies te verzekeren? Een aansprakelijkheidsverzekering en een opstalverzekering zijn voor iedere club aan te raden.

Voor de overige verzekeringen ligt het helemaal aan de situatie en de soort sportclub en zal dit dus per vereniging verschillen. Bovendien verschillen zowel polisvoorwaarden als exacte dekking per verzekeraar. Een eenduidig antwoord op deze vraag kan in dit handboek daarom niet gegeven worden.

Het is aan te raden om na te gaan of jouw sportvereniging de onderstaande verzekeringen reeds afgesloten heeft, en zo nee, of dat misschien wel wenselijk is. Breng hiervoor de risico’s van de vereniging in kaart en kijk hoe groot deze risico’s zijn.

Check daarna per risico of de vereniging de gevolgen ervan zelf kan dragen en in hoe verre deze risico’s daadwerkelijk afgedekt worden door het afsluiten van een verzekering. Let hierbij ook goed op bepalingen omtrent het eigen risico.

De juiste verzekering(en) kiezen

Verzekeringen bestaan in allerlei soorten en maten, van een verzekering tegen cyberrisico tot kunstgrasverzekering. Kijk bij het kiezen voor een verzekering daarom goed naar de situatie van jouw sportvereniging. Een transferwaardeverzekering (die de transferwaarde of investeringswaarde van je spelers verzekert) is weliswaar handig voor een club met veel profvoetballers, maar niet voor een lokale amateursportvereniging.

En een succesverzekering (waarmee de winstpremies en bonussen bij het winnen van een kampioenschap of het behalen van een promotie verzekerd kunnen worden) is geheel overbodig als er vrijwel geen wedstrijden gespeeld worden. Of als de verzekeringspremie duurder is dan de te winnen winstpremie.

Heb je eenmaal besloten dat een bepaalde verzekering nodig is voor jouw sportclub? Vergelijk dan aanbieders, polisvoorwaarden en exacte dekking. Neem contact op met de sportbond waar jouw vereniging lid van is, om te zien of er via de bond een korting op de premie kan worden bedongen of dat er misschien een collectieve verzekering (zie hieronder) mogelijk is.

Let ook goed op dat je geen zaken dubbel verzekert (zie hieronder). Het is ook belangrijk om periodiek overleg te plegen met je verzekeraar, om te bezien of alle verzekerde sommen, personen en belangen nog juist beschreven staan.

Collectieve verzekeringen

Is jouw sportvereniging lid van een sportbond? Check dan of deze bond al een collectieve verzekering heeft afgesloten voor haar leden, bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid en ongevallen. Informeer ook bij de gemeente of er misschien collectieve verzekeringen zijn, bijvoorbeeld een vrijwilligersverzekering, waaraan de sportvereniging deel kan nemen.

Dubbel verzekeren

Let op dat je geen zaken dubbel verzekert. Heeft de sportbond waar jouw club lid van is al een collectieve bestuurdersaansprakelijksheidsverzekering afgesloten en valt jouw vereniging hier ook onder? Dan hoef je geen daar geen aparte verzekering voor af te sluiten. Dekt je aansprakelijkheidsverzekering al de kosten voor juridisch verweer? Dan is het niet nodig hier ook nog eens een aparte rechtsbijstandverzekering voor af te sluiten.

Aansprakelijkheid uitsluiten

Wordt diefstal niet verzekerd door je aansprakelijkheidsverzekering? Dan kun je hier natuurlijk een aparte verzekering voor afsluiten. Maar wellicht is het ook mogelijk deze aansprakelijkheid uit te sluiten door in de ruimte een bordje op te hangen met 'Het gebruik van deze onbewaakte kleedkamer/garderobe/kluisjes is kosteloos en voor risico van de gebruiker'. Belangrijke woorden hier zijn 'onbewaakt' en 'kosteloos'.

Let op: in deze situatie kun je je leden niet verplichten daadwerkelijk van de kleedkamer/garderobe/kluisjes gebruik te maken om hun (sport)spullen te bewaren. Ook kun je geen geld vragen voor het gebruik van een beveiligde ruimte. Doe je dit wel, dan geldt een zogenaamde bewaarnemingsovereenkomst en ben je als vereniging verantwoordelijk als er wat gestolen wordt.

Zelfs als je er een bordje bijhangt met de tekst 'De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van uw eigendommen'. Deze algemene voorwaarden worden in een dergelijk geval beschouwd als onredelijk bezwarend. Dat houdt in dat je als vereniging alsnog aansprakelijk bent.

Verzekeringsportefeuille beheren

Aan te raden wordt om een bestuurslid, meestal is dat de penningmeester, de verzekeringsportefeuille van de vereniging te laten beheren. Hij/zij controleert of er geen zaken dubbel verzekerd zijn, let op dat alle verzekeringen tijdig betaald worden en checkt bij eventuele wijzigingen in de activiteiten van de vereniging (zoals het aanbieden van een andere sport of het verbouwen van het clubhuis) of meer verzekeringen nodig zijn.

Ook kan deze beheerder nagaan of misschien pakketkorting verkregen kan worden door meerdere verzekeringen bij één partij af te sluiten. Sommige verzekeraars bieden combinatiepakketten aan die speciaal op sportverenigingen zijn toegespitst.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een gebrek aan adequate begeleiding tijdens een sportles waardoor er een ongeval plaatsvindt. Een net gedweilde vloer in de kleedkamer waardoor een van de leden valt en een been breekt. Een foutje van de kantinemedewerker waardoor bezoekers een voedselvergiftiging oplopen. Allemaal zaken die snel voor kunnen komen. Allemaal zijn het gevallen waarin je (in beginsel) als vereniging aansprakelijk bent voor de geleden schade.

Door derden geleden schade dien je als vereniging op grond van de wet te vergoeden, als eenmaal vast staat dat je aansprakelijk bent. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is daarom onontbeerlijk voor iedere sportvereniging.

De aansprakelijkheidsrisico’s van een sportvereniging kun je afdekken door een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) af te sluiten. Er zijn speciale verzekeringen voor sportverenigingen, deze worden door enkele grote verzekeraars aangeboden en zijn in sommige gevallen via de sportbond waar je als vereniging bij aangesloten bent, te verkrijgen.

Let bij het kiezen voor een aansprakelijkheidsverzekering op:

 • De verzekerden. Zijn alle verenigingsleden en medewerkers (dus ook de vrijwilligers!) als verzekerden genoemd?
 • Het verzekerde bedrag (aangeraden wordt een minimum van € 1.000.000,-). Let ook op hoe hoog het eigen risico is. En of de kosten van het juridisch verweer ook zijn meeverzekerd.
 • De activiteiten. Zijn alle verenigingsactiviteiten (dus ook eventuele kampen, risicovollere activiteiten en activiteiten in het buitenland) gedekt?
 • De uitsluitingen. Kijk goed of zaken als diefstal, vermissing en opzet zijn inbegrepen bij deze verzekering. Is dat niet het geval, maak dan de afweging of verzekering daarvoor nodig is.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als er sprake is van ernstig wanbeleid van het bestuur, kunnen bestuurders privé aansprakelijk worden gesteld. Dit kan zowel door de vereniging zelf als door mensen buiten de vereniging.

De praktijk leert dat dit niet snel gebeurt; de betreffende bestuurder moet het wel heel bont gemaakt hebben. Desondanks kan deze wettelijke regel ervoor zorgen dat verenigingsleden geen deel uit willen maken van het bestuur, zonder dat zij verzekerd zijn.

Mocht dit het geval zijn, dan kan het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering een oplossing bieden. Ga hiervoor uiteraard wel eerst na wat de kosten zijn en of die opwegen tegen (een verwezenlijking van) het risico dat de bestuurders daadwerkelijk aansprakelijk worden gesteld. Let bij het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering op:

 • De uitsluitingen. Meestal zijn gevallen als fraude, opzet, belasting- en verzekeringszaken uitgesloten van deze verzekering.

Rechtsbijstandsverzekering

Krijg je als vereniging te maken met een juridisch geschil? Daar ga je niet vanuit, maar het kan zo maar gebeuren. In dat geval is het prettig als je op de juridische bijstand van een jurist of advocaat kunt rekenen. Een rechtsbijstandsverzekering maakt dit financieel mogelijk.

De kosten voor rechtsbijstand van een sportvereniging kun je verzekeren door een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Let hierbij op:

 • Mogelijk dubbel verzekeren (zie bovenaan op deze pagina) in geval van een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering;
 • Eventuele uitsluitingen;
 • De aanlooptijd (lopende geschillen zijn altijd uitgesloten van dekking);
 • De voorwaarden waar je aan moet voldoen om vergoeding te krijgen (een geschil dien je altijd direct te melden, ook al lijkt het nog niet op een geschil!).

Opstalverzekering en inboedelverzekering

Een brand die het clubhuis verwoest. Waterschade in de kleedkamerdouches. Een storm die voor kapotte ruiten in de kantine zorgt. Vandalisme waardoor de sporthal opnieuw geschilderd moet worden. Allemaal zaken die (de financiële positie van) de vereniging in grote problemen kunnen brengen. Een opstalverzekering (ook wel bedrijfsgebouwverzekering genoemd) is daarom aan te raden voor iedere sportvereniging. Wil je niet alleen de accommodatie, maar ook de inventaris verzekeren? Sluit dan ook een inboedelverzekering af.

Schade aan het clubhuis kun je verzekeren door een opstalverzekering af te sluiten. Let hierbij op:

 • Het verzekerde bedrag. (Is dat actueel? Laat na een verbouwing een nieuwe taxatie doen);
 • De eisen die de verzekeraar stelt. (Bijvoorbeeld aan aanwezigheid van een minimaal aantal brandblussers of een bepaalde categorie inbraakalarm);
 • Club specifieke risico’s bij een opstalverzekering (Vaak kun je bij een opstalverzekering voor verschillende modules kiezen, zoals glasbreuk, waterschade, inbraak of opruimingskosten. Ga na wat nodig is voor de vereniging);
 • Club specifieke risico’s bij een inboedelverzekering (Heeft de vereniging bijvoorbeeld een kantine in eigen beheer, let dan op of dingen als bijvoorbeeld kasgeld en bederf van gekoelde producten zijn meeverzekerd).

Bedrijfsschadeverzekering

Door de brand/waterschade/storm/vandalisme en andere onvoorziene omstandigheden kan het clubhuis/de kleedkamers/de kantine/de sporthal mogelijk een tijd niet gebruikt worden. Door deze bedrijfsstagnatie loopt de vereniging inkomsten mis.

Gevolgschade door een schadevoorval zoals brand of overstroming kun je verzekeren door een bedrijfsschadeverzekering. Let hierbij op:

 • Het verzekerde bedrag (dit is afhankelijk van de normale inkomsten uit bijvoorbeeld de kantine-opbrengsten of lidmaatschapsgelden);
 • De uitkeringstermijn (hoeveel tijd is nodig om te zorgen dat de sportvereniging weer compleet kan functioneren).

Evenementenverzekering

Organiseer je als sportclub evenementen, dan loop je het risico dat deze evenementen plotseling niet door kunnen gaan. De schade die je als vereniging hierdoor lijdt, varieert: een kleinschalig clubfeest dat last minute afgelast wordt zal niet zo’n problemen met zich meebrengen als een groot internationaal toernooi waarbij je al veel kosten hebt gemaakt voor accommodatie, catering en entertainment.

Ook kunnen er tijdens het evenement situaties voorvallen waarbij schade ontstaat. Denk hierbij aan hevig noodweer met schade aan zaken of personen als gevolg. Als vereniging wil je uiteraard niet zelf voor die schade op hoeven te draaien, mocht de vereniging aansprakelijk blijken. In een dergelijk geval kan een evenementenverzekering (of uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering) uitkomst bieden.

Tegen financiële schade die je lijdt als gevolg van het niet door kunnen gaan van een evenement of gebeurtenissen met financiële gevolgen die tijdens het evenement plaatsvinden, kun je je als sportvereniging verzekeren door een evenementenverzekering af te sluiten. Let hierbij op:

 • Wat er precies verzekerd is (Vaak kun je bij een evenementenverzekering voor verschillende modules kiezen, zoals extreme weersomstandigheden, onkosten of materiaal. Ga per evenement na wat nodig is);
 • Gevallen waarin geen uitkering wordt gedaan (bijvoorbeeld bij pandemieën);
 • Mogelijk dubbel verzekeren (zie bovenaan deze pagina) (heb je als vereniging al een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering waaronder ook evenementen gedekt zijn, dan is een extra evenementenverzekering waarschijnlijk overbodig).

Reisverzekering

Organiseer je als sportvereniging reizen? Bijvoorbeeld een trainingsreis naar een andere club, of een weekend survivallen in de Ardennen? Dan kun je tijdens deze reis te maken met incidenten, zoals ongevallen met medische gevolgen, gestolen bagage en schade aan zaken. Je kunt hier als sportvereniging een reisverzekering voor afsluiten. Het is ook mogelijk om met alle deelnemende leden afspreken dat zij zelf zorg dragen voor een verzekering.

Tegen schade die ontstaat tijdens een door de sportvereniging georganiseerde reis, kun je je als vereniging verzekeren met een reisverzekering. Let hierbij op:

 • Mogelijk dubbel verzekeren (zie bovenaan deze pagina) (als alle deelnemende leden al een eigen, individuele reisverzekering hebben, is een reisverzekering voor de sportclub wellicht niet nodig, of in ieder geval slechts in beperkte mate);
 • Een goede organisatie van de reis (schade door nalatigheid wordt namelijk niet verzekerd) en eventuele extra voorwaarden (bijvoorbeeld dat bij diefstal altijd aangifte gedaan moet worden bij de politie).

Ongevallenverzekering

Het kan voorkomen dat op de sportvereniging een ernstig ongeluk gebeurt, met overlijden of blijvende invaliditeit tot gevolg. In een dergelijk geval keert een ongevallenverzekering een vast bedrag uit. Let op: dit bedrag is vaak slechts een tegemoetkoming in de kosten; het staat los van de werkelijke medische kosten en heeft ook niets te maken met de aansprakelijkheidsvraag.

Let bij het afsluiten van een ongevallenverzekering ook op:

 • Wie er verzekerd zijn (vaak alleen de verenigingsleden en dus niet sporters die slechts op bezoek zijn en meetrainen);
 • Eventuele uitsluitingen (bijvoorbeeld ongevallen als gevolg van roekeloosheid of ziekte).

Inzittendenverzekering

Kinderen naar een wedstrijd rijden, een boodschap doen voor de kantine, flyers verdelen in de buurt. Gaan mensen vaak namens de vereniging de weg op? Dan zorgt een schade-inzittendenverzekering ervoor dat autobestuurders die op pad gaan voor de vereniging, verzekerd zijn tegen schade (aan henzelf, passagiers en bezittingen) als gevolg van een ongeluk met de auto. Een ongevallen-inzittendenverzekering keert, net als een gewone ongevallenverzekering, enkel een vast bedrag uit bij invaliditeit of overlijden.

Let op: het is aan de verenigingsleden en medewerkers zelf om deze verzekering af te sluiten. Als sportvereniging kun je ervoor kiezen een bijdrage leveren in de kosten, mocht je het belangrijk vinden dat alle leden een inzittendenverzekering hebben.

Vrijwilligersverzekering

Anders dan betaalde medewerkers, zijn vrijwilligers bij een sportclub niet automatisch verzekerd voor een ongeval, ziekte of schade. Ga bij jouw verzekeraar na, of de vrijwilligers binnen jouw vereniging verzekerd zijn. Is dit niet het geval, dan kun je in veel gevallen kiezen voor een gemeentelijke vrijwilligersverzekering, waar je als vereniging aan deel kunt nemen