De sportvereniging die personeel in dienst heeft of waarbij vrijwilligers werkzaam zijn, wordt voor de wet gezien als werkgever. Dit betekent dat de sportvereniging aansprakelijk is voor de handelingen van het personeel en de vrijwilligers, tijdens de uitoefening van hun taken.

Stel, de terreinmeester rijdt met een maaimachine per ongeluk tegen de auto van een bestuurslid van de vereniging. Dan is de sportvereniging aansprakelijk voor de schade aan die auto, niet de terreinmeester.

Personeel zelf verzekerd voor aansprakelijkheid

De enige uitzondering hierop is als de sportvereniging met het personeel in een arbeidsovereenkomst heeft afgesproken dat het personeel zelf aansprakelijk is, en daar ook voor verzekerd is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij uitzendpersoneel dat verzekerd is door het uitzendbureau. Aangezien sportverenigingen nauwelijks met uitzendpersoneel werken, wordt deze situatie hier verder niet besproken.

Schade als gevolg van bewuste roekeloosheid of opzet

Normaal gesproken is een werknemer of vrijwilliger dus nooit aansprakelijk voor de schade die tijdens de werkzaamheden veroorzaakt wordt. De enige uitzondering daarop, is als deze schade het gevolg is van:

  • Bewuste roekeloosheid (in het voorbeeld hierboven zou een wedstrijdje racen met de maaimachine over het parkeerterrein wél voor aansprakelijkheid van de terreinmeester zorgen);
  • Opzet (wanneer de terreinmeester een hekel heeft aan het betreffende bestuurslid en de maaimachine daarom moedwillig tegen diens auto parkeert).