Wanneer je als sportvereniging werknemers in dienst hebt of gebruik maakt van vrijwilligers, dan ben je voor hen aansprakelijk. Dit is de zogenaamde werkgeversaansprakelijkheid.

Werkgeversaansprakelijkheid

Wettelijk (artikel 7:658 BW) is bepaald dat je als werkgever in beginsel jegens de werknemer (en ook de vrijwilliger) aansprakelijk bent voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

Ook als je als sportvereniging een uitje organiseert voor het personeel en de vrijwilligers, kan dit onder de werkgeversaansprakelijkheid vallen. Er bestaat dus de mogelijkheid dat je als vereniging aansprakelijk bent als er iets gebeurt tijdens dit uitstapje.

Het is overigens van groot belang dat je, als een ongeval heeft plaatsgevonden, een ongevalsrapportage opstelt. Bedrijfsongevallen dien je altijd te melden bij de arbeidsinspectie.

Uitzondering werkgeversaansprakelijkheid

De werkgeversaansprakelijkheid geldt niet als je alle mogelijke voorzorgsmaatregelen hebt genomen om schade (oftewel het ongeval) te voorkomen én als de schade in een belangrijke mate het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de werknemer/vrijwilliger. Deze uitzondering is echter niet vaak van toepassing; een werknemer/vrijwilliger heeft een uitgebreide bescherming.

Voorbeeld van aansprakelijkheid van de vereniging als werkgever

De sportvereniging heeft een scheidsrechter in loondienst. Tijdens een wedstrijd loopt deze scheidsrechter een blessure op door het toedoen van een speler, hierbij is geen sprake van opzet. In dat geval is de vereniging aansprakelijk voor de schade die de scheidsrechter lijdt. Wordt de scheidsrechter opzettelijk aangevallen door een speler, dan is die betreffende speler uiteraard aan te spreken.

Aansprakelijkheidsverzekering

Omdat je als sportvereniging al snel aansprakelijk bent voor alles wat jouw personeel en vrijwilligers kan overkomen, is een aansprakelijkheidsverzekering met een ruime dekking onontbeerlijk.

Er zijn speciale aansprakelijkheidsverzekeringen die afgestemd zijn op sportverenigingen. Informeer bij de bond waar jouw vereniging bij aangesloten is. Wellicht hebben zij een collectieve verzekering waar je bij kunt aansluiten.