Als sportvereniging kun je ook aansprakelijk zijn voor bezoekers van het sportcomplex. Deze bezoekers kunnen verenigingsleden zijn, maar ook supporters of andere sporters die een wedstrijd komen spelen. Als binnen de sportvereniging een ongeval gebeurt waarbij bezoekers en/of hun eigendom betrokken zijn, ligt aansprakelijkheid van de vereniging op de loer.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan losliggende tegels op het sportcomplex of gladde vloeren in de kantine waardoor een supporter ten val komt en zijn heup breekt. Ook als een hek omvalt of een tribune instort en personen hierbij letsel oplopen of geparkeerde auto’s beschadigd raken, wordt de sportvereniging aansprakelijk gesteld.

Aansprakelijkheid voor eigendom van de vereniging kan onderverdeeld worden in roerende zaken en onroerende zaken.

Roerende zaken

Roerende zaken zijn alle goederen die verplaatst kunnen worden. Bijvoorbeeld hekken, voertuigen, gereedschap, etc. Op grond van de wet (artikel 6:173 BW) is een eigenaar aansprakelijk voor gebrekkige zaken. Dit is een zogenaamde risicoaansprakelijkheid.

Hiervan is sprake als de roerende zaak, doordat het niet voldoet aan de eisen die eraan mogen worden gesteld, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de deur van de sportzaal bij het openen uit de sponning valt en op een bezoeker terecht komt.

Tegenover de partij die de schade oploopt maakt het niet uit of je als sportvereniging kennis had van de gebrekkige zaak of niet. Voor een verzekeraar is dit uiteraard wel van belang; die zal in de polisvoorwaarden opnemen dat gebrekkige zaken direct gerepareerd dienen te worden en niet mogen worden gebruikt.

Onroerende zaken

Onroerende zaken zijn onder andere wegen, terreinen, gebouwen en zaken die duurzaam met de grond verbonden zijn, zoals een trap, informatiebord, lantaarnpaal, vaste tribune, afrastering of overkapping. Op grond van de wet (artikel 6:174 BW) is een eigenaar aansprakelijk voor een gebrek aan een onroerende zaak en/of de opstallen op die onroerende zaak.

De eisen die aan een voor het publiek toegankelijke ruimte, zoals bijvoorbeeld een sportterrein, worden gesteld, zijn hoger dan de eisen voor bijvoorbeeld je eigen achtertuin. Het maakt dus zeker uit of een supporter bij jou thuis struikelt over een losse tegel, of dat dit op de sportvereniging gebeurt. In het eerste geval zal jij niet zo snel aansprakelijk zijn, in het tweede geval is de sportvereniging wel aansprakelijk.