Leden van een vereniging zijn in beginsel niet aansprakelijk voor het handelen van de vereniging, tenzij zij zelf actief een aandeel hebben gehad hierin. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als zij een bestuursfunctie binnen de vereniging bekleden; als bestuurder kan een lid namelijk het handelen van de vereniging bepalen. 

Uiteraard is een lid van de vereniging wel aansprakelijk voor zijn of haar eigen handelen tijdens verenigingsactiviteiten als dit handelen in een andere situatie ook tot aansprakelijkheid zou leiden.