Afhankelijk van de soort beperking kun je als sportvereniging veel aanpassingen verrichten die je club toegankelijker maken. De onderstaande opsomming dient als voorbeeld en is uiteraard niet volledig.

Rolstoelgebruikers

Rolstoelgerbruikers hebben baat bij hellingbanen in plaats van drempels, liften, brede doorgangen en aangepaste bedienings- en gebruikshoogten. Onder sporters met een motorische beperking vallen echter ook mensen met een loopstoornis of evenwichtsstoornis. Voor hen kun je de accommodatie toegankelijker maken door leuningen aan te brengen en te zorgen voor voldoende uitrustmogelijkheden.

Verstandelijke beperking

Sporters met een verstandelijke beperking zijn vooral gebaat bij eenvoudige wegwijziging, grote, duidelijke pictogrammen en een logische route door het sportcomplex. Voor slechtziende sporters zijn contrasterende kleuren, een goede verlichting en duidelijke opschriften van belang. Ook een zogenaamde geleidelijn kan helpen.

Auditieve beperking

Sporters met een auditieve beperking hebben baat bij een goede akoestiek en geluidsisolatie (voor slechthorenden) en visuele signalering (voor doven).

Chronische aandoening

Mensen met een chronische aandoening kunnen baat hebben bij korte looplijnen, stofvrije ruimten (vooral bij mensen met een longaandoening belangrijk), voldoende uitrustmogelijkheden en liften of trappen met lage optreden (voor bijvoorbeeld mensen met een stoornis in de hartfunctie).

Toegankelijk maken van alle ruimten

Denk bij het toegankelijker maken van de vereniging niet alleen aan de sportruimte zelf, maar ook aan de nevenruimten. Toiletten, receptie, toeschouwersruimten en kleedkamers dienen uiteraard ook aangepast te worden. Vergeet ook de bereikbaarheid van het sportgebouw (gehandicaptenparkeerplaatsen) niet.

Met de bovenstaande aanpassingen zijn wellicht flinke kosten gepaard voor jouw vereniging, maar je krijgt er iets moois voor terug. Namelijk een toegankelijke sportvereniging. Een bijkomend voordeel daarvan is dat de vereniging nu ook beter toegankelijk is voor mensen met kinderwagens (jonge ouders), scootmobielen (ouderen) en steekwagens (leveranciers). Ga, voordat je aan de gang gaat met verbeteringen, bij de gemeente na of er mogelijk subsidies te verkrijgen zijn voor het toegankelijker maken van je sportvereniging.

Richtlijnen Toegankelijkheid

Hoe maak je je sportvereniging beter fysiek toegankelijk? Dat lees je in de Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties en de Richtlijnen Toegankelijkheid Buitenaccommodaties.

Ben je van plan een nieuw toegankelijk sportcomplex te bouwen, dan zijn bovenstaande richtlijnen onontbeerlijk. Maar ook als de vereniging geen nieuwbouw- of uitbreidingsplannen heeft, is het aan te raden deze richtlijnen door te nemen. Soms kunnen kleine aanpassingen een groot verschil in gebruiksgemak en toegankelijkheid maken. Zo wordt sport nog meer voor iedereen.

Keurmerk voor Toegankelijkheid

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) biedt sportverenigingen handvaten om hun accommodaties stapsgewijs en binnen de mogelijkheden toegankelijk te maken voor iedereen. Voor meer info kun je de website van het NLKT raadplegen.