Als ook gehandicapte sporters geëvacueerd dienen te worden, moet extra aandacht besteed worden aan de vluchtroutes in het complex. Bijvoorbeeld door diverse drempelloze en brede nooduitgangen met daarachter een goede vluchtroute naar de openbare weg.

Het brandalarm moet zowel zichtbaar als hoorbaar zijn en vluchtroutemarkeringen dienen ook nabij de grond aangebracht te worden. Zorg voor een maximale loopafstand van 30 meter naar de dichtstbijzijnde nooduitgang en een extra rolstoel in de buurt van iedere trap.

In geval van nood dient de sportvereniging sowieso goed bereikbaar en toegankelijk te zijn voor hulpdiensten. Voor meer informatie over de toegankelijkheid voor hulpdiensten, zie Hoofdstuk 20 over BHV en sportverenigingen.