Tuchtrecht corrigeert ongewenst gedrag binnen een bepaalde groep. Het is daarmee als het ware groepsrecht. Tuchtrecht is iets anders dan strafrecht.

Tuchtrecht in de sport 

In de sport is tuchtrecht een vorm van rechtspraak die erop toeziet dat leden van een sportvereniging zich aan de gedragsregels -van zowel de vereniging als de gehele sportsector- houden. Het valt hiermee onder het private verenigingsrecht.  

Een sportvereniging mag in de statuten een tuchtregeling opnemen. De sporters zijn dan door hun lidmaatschap van de vereniging aan dit tuchtrecht gebonden (op grond van artikel 2:27 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW)).  

Voordelen van het sporttuchtrecht 

In Nederland bestaat geen speciale sportwet. Dat is ook niet nodig, want door het tuchtrecht kan de sportsector zelf veel regelen. Bovendien zijn tuchtrechtelijke procedures vaak sneller en goedkoper dan civielrechtelijke procedures.

Een ander voordeel is dat een tuchtcommissie of tuchtrechter vrijwel altijd over sport specifieke kennis bezit. Daarmee is hij/zij dus deskundiger op het gebied van de (betreffende) sport dan een civiele rechter. Een tuchtrechter kan daardoor beter passende sancties opleggen.