Als werkgever ben je wettelijk verplicht je werknemers minimaal het minimumloon te betalen. Het minimumloon is afhankelijk van de leeftijd. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt het minimumloon; voor werknemers jonger dan 21 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Hoogte van het minimumloon

De hoogte van het minimumloon wordt periodiek aangepast. In 2021 bedraagt het bruto minimumloon (vanaf 21 jaar) € 1684,80 per maand. Op de website van Rijksoverheid vind je het minimumjeugdloon per leeftijd en het minimumloon per maand, week en dag.

Als de cao Sport van toepassing is binnen jouw sportvereniging, dan gelden de regels over loon die in de cao zijn opgenomen.