In de Arbeidstijdenwet (ATW) staan onder andere regels over maximale werktijden, pauzes en nachtdiensten.

De Arbeidstijdenwet geldt voor alle werknemers boven de 18 jaar, maar niet voor vrijwilligers en beroepssporters.

Belangrijke regels Arbeidstijdenwet

Hieronder enkele belangrijke regels van de Arbeidstijdenwet:

  • een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst en maximaal 60 uur per week werken;
  • werkt een werknemer langer dan 5,5 uur, dan heeft hij/zij recht op een pauze van minimaal 30 minuten (dit mag ook twee keer een kwartier zijn);
  • tenzij anders afgesproken (in de arbeidsovereenkomst of cao) hoeft een werknemer niet op zondag te werken.

Controle arbeidstijdenwet

De Inspectie SWZ controleert of de Arbeidstijdenwet nageleefd wordt. Op het overtreden van de regels uit de Arbeidstijdenwet staan flinke boetes, dus let hier goed op!