Via de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever je werknemers onbelaste vergoedingen geven. Hierbij kun je bijvoorbeeld aan speciaal gereedschap denken, maar ook aan kerstpakketten of cadeaubonnen.

Vrije ruimte WKR

Een gedeelte van het fiscale loon mag worden besteed aan onbelaste vergoedingen. Dit is de vrije ruimte, in 2021 is deze als volgt ingedeeld: het bedrag van de vergoedingen moet onder de 3% van de fiscale loonsom blijven, met een loonsom tot en met € 400.000. Is dit het geval, dan valt de vergoeding binnen de vrije ruimte en is deze niet belast. Over het bedrag van de loonsom boven de € 400.000 is de vrije ruimte in 2021 1,18%.

Let op: kom je met de vergoedingen boven de grens van de vrije ruimte? Dan moet je als werkgever over dat bedrag maar liefst 80% belasting betalen. Let hier dus goed op.

Vrijstellingen en nihilwaarderingen WKR

Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte WKR. Onder vergoedingen met een gerichte vrijstelling vallen abonnementen voor openbaar vervoer, reiskosten tot € 0,19 per kilometer, verhuiskosten vanwege werk, maaltijden bij overwerk en het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Vergoedingen op de daadwerkelijke werkplek krijgen een nihilwaardering en gaan ook niet ten koste van de vrije ruimte. De nihilwaardering geldt onder meer voor werkkleding en koffie en thee op de werkplek.

Noodzakelijkheidscriterium WKR

Zijn bepaalde producten nodig voor het werk, zoals bijvoorbeeld gereedschap voor de klusjesman van de vereniging? Dan valt dit onder het noodzakelijkheidscriterium en kun je deze goederen belastingvrij geven. Vind je als sportvereniging papierloos vergaderen erg belangrijk en geef je daarom alle bestuursleden een tablet? Dan valt dit ook onder het noodzakelijkheidscriterium.