Werknemers gaan op een gegeven moment met pensioen. Het inkomen na pensionering bestaat uit eventuele eigen pensioenvoorzieningen van de werknemer (bijvoorbeeld spaargeld), AOW en pensioen dat bij de werkgever opgebouwd is.

AOW

De Algemene ouderdomswet (AOW) is een basispensioen van de overheid in de vorm van een uitkering aan mensen die de AOW-leeftijd (in 2021 66 jaar en 4 maanden) bereikt hebben. Als werkgever hoef je hiervoor niets te doen. Je werknemer krijgt een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en kan daarmee zelf het AOW-pensioen aanvragen. De actuele AOW-bedragen vind je hier.

Pensioen opbouwen bij werkgever

Pensioen dat opgebouwd wordt bij de werkgever is bedoeld als aanvulling op het basispensioen. De werkgever betaalt hierbij pensioenpremie voor de werknemers. Hiervoor heb je als werkgever soms zelf een pensioenregeling afgesloten bij een pensioenuitvoerder, maar ben je meestal aangesloten bij een collectief pensioenfonds.

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW)

In de CAO Sport staat bepaald dat de pensioenen van de leden van de WOS ondergebracht zijn bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), het fonds van de sportsector. Als de cao Sport van toepassing is binnen jouw sportvereniging, dan gelden de regels over pensioen die in deze cao zijn opgenomen. Is de cao Sport niet van toepassing binnen jouw sportvereniging, dan gelden deze regels niet. Wel kun je ervoor kiezen je als sportclub alsnog aan te sluiten bij het PFZW.

Stroomschema WOS

WOS heeft een stroomschema gemaakt om meer inzicht te geven in de pensioenregelgeving.

Pensioenwet

Alle regels, taken en verantwoordelijkheden van de werkgever met betrekking tot pensioenen zijn te vinden in de Pensioenwet.

Werken na AOW-leeftijd

Het bereiken van de AOW-leeftijd betekent niet automatisch dat een werknemer ook met pensioen moet gaan. Als zowel de werkgever als de werknemer dit willen, is het mogelijk langer door te werken.
Let op: in dit geval dien je als werkgever afspraken te maken met de werknemer over een nieuw tijdelijk contract. De regels hiervoor vind je in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.