De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) regelt het verlof waar werknemers in bepaalde situaties recht op hebben.

Verlofregelingen in de WAZO

De WAZO bevat onderstaande verlofregelingen:

Het uiteenzetten van deze verlofregels gaat de reikwijdte van dit handboek voorbij. Van belang is dat je als werkgever in ieder geval weet dat deze verschillende verloven bestaan. Op het moment dat een werknemer aanspraak maakt op een bepaalde verlofregeling, kun je het beste advies inwinnen bij een expert.