De wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) reguleert de arbeidsmarkt. De WAB maakt het voor de werkgever aantrekkelijker om werknemers in vaste dienst te nemen. Ook krijgen flexwerkers door de WAB meer zekerheid.

Hieronder volgen enkele regels die veranderd zijn ten opzichte van de vorige wet die hierover ging tot 2020, de wet Werk en Zekerheid (WWZ).

WAB-regels voor vaste werknemers

Ontslagvoorwaarden
De voorwaarden voor het ontslag van werknemers in vaste dienst zijn minder streng. Door de cumulatiegrond is ontslag ook mogelijk bij een combinatie van omstandigheden. Dit geldt voor de volgende ontslaggronden: frequent ziekteverzuim, onvoldoende functioneren of verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zonder deugdelijke grond niet-nakomen van re-integratieverplichtingen, verstoorde arbeidsverhouding en andere omstandigheden.

Transitievergoeding
Wel hebben werknemers al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding (een vergoeding bij ontslag of gedwongen vertrek).

Lagere WW-premie
Werkgevers betalen een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract.

WAB-regels voor flexibele werknemers

Ketenregeling
Als werkgever mag je een flexibele werknemer volgens de ketenregeling maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden over een periode van maximaal drie jaar. Het volgende contract dat je aanbiedt, is dan automatisch een vast contract.

Arbeidsvoorwaarden payrollwerknemers
Voor payrollwerknemers (wanneer je het juridisch werkgeverschap overdraagt aan een payrollbedrijf) geldt dat ze dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie hebben als gewone werknemers.

Oproepkrachten
Een oproepkracht met een min/max of een nul uren contract is slechts verplicht te werken als je hem/haar minimaal vier dagen van tevoren oproept. Zeg je een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren af, dan ben je toch verplicht te betalen. Na een contractperiode van een jaar ben je als werkgever verplicht een oproepkracht een contract te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij/zij in dat jaar heeft gewerkt.