Het bezit van wapens en drugs is in Nederland verboden. Deze zaken horen ook niet thuis op de sportvereniging. Toch komt het helaas voor dat sportverenigingen worden geconfronteerd met leden of bezoekers die wapens bij zich hebben of onder invloed van verdovende middelen zijn. Wat kun je in dat geval als sportbestuurder doen?

Op grond van het strafrecht is het voor iedereen verboden om drugs of wapens te bezitten. Het bezit ervan is niet alleen verboden, maar ook strafbaar gesteld. Als sportvereniging kun je in je huisregels opnemen dat wapens en drugs verboden zijn en dat bezoekers die deze zaken bij zich hebben, van het terrein worden verwijderd en een terreinverbod krijgen. Voor leden kun je in de huisregels opnemen dat het bezit van wapens of drugs leidt tot een royement. Zie voor bepalingen over royement hoofdstuk 4.

In de huisregels kun je ook opnemen dat het gebruik of voorhanden hebben van verdovende middelen, die (nog) niet bij wet verboden zijn, niet is toegestaan op de sportclub. Op die manier ondervang je het probleem dat zich bij het gebruik van lachgas voordeed: dit was nog niet bij wet verboden, maar het was wel een verdovend middel met zeer schadelijke gevolgen en dus uitermate ongewenst.

Het voorhanden hebben van wapens op een sportclub is niet de bedoeling, tenzij het bijvoorbeeld de pistolen op een schietclub betreft of de degens bij de schermvereniging. Iedereen begrijpt dat een voetballer niet met een stiletto hoort rond te lopen. Maar ook een keukenmes, dat als normaal gebruiksvoorwerp geldt, hoort niet thuis op een sportvereniging, behalve in de kantine. Het is belangrijk om de verbodsbepaling voor wat betreft wapens en verdovende middelen uitgebreid op te stellen, zodat duidelijk is dat ook huis- tuin- en keukengereedschap, dat als wapen kan worden gebruikt, niet is toegestaan op de club.

Wil je voor jouw club huisregels opstellen waarin drugs en wapens worden verboden of eb je als sportbestuurder het vermoeden dat er sprake is van drugsgebruik of de aanwezigheid van wapens op de sportclub, neem dan contact op met de wijkagent. In iedere wijk/gemeente in Nederland is er een wijkagent, die in een dergelijk geval ondersteuning kan bieden.

Als sportvereniging wil je ook graag voorkomen dat leden in hun vrije tijd doping of drugs gebruiken. De sport hoor gezond en schoon te zijn, het gebruik van verdovende middelen of prestatieverhogende middelen is onwenselijk. NOC*NSF heeft een informatiepagina opgesteld, waarin preventie en voorlichting voor sportclubs uitgebreid wordt behandeld. 

Op de website van het Centrum voor Veilige Sport Nederland (CVSN) is meer informatie te vinden over dit onderwerp.