Matchfixing is verboden en kan in Nederland worden aangepakt door het tuchtrecht en het strafrecht.

Tuchtrecht

Wanneer een melding over matchfixing of gokken op eigen wedstrijden strafbaar is aan de hand van de tuchtregels van de sportbond, dan is het aan de tuchtcommissies van de sportbonden of aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR) om een sanctie op te leggen. Dit is mogelijk in de vorm van een berisping en/of boete en/of schorsing en/of royement.

Deze tuchtrechtelijk sanctie wordt opgelegd aan de sporter of arbiter, die de matchfixing heeft uitgevoerd. Het type en de hoogte van de sanctie worden bepaald door de tuchtcommissie. De regels in tuchtrecht ter bestrijding van matchfixing en betting vind je hier

Indien matchfixing gepaard gaat met het plegen van een misdrijf (zoals bijvoorbeeld fraude of bedreiging) kunnen de daders ook strafrechtelijk worden vervolgd, zie hieronder bij 'Strafrecht'.

Het tuchtrecht wordt ook bij ander grensoverschrijdend gedrag toegepast. Op de website van het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) vindt je een overzicht van grensoverschrijdende gedragingen die aan tuchtrechtspraak onderhevig kunnen zijn.

Strafrecht

Hoewel matchfixing zelf in Nederland niet als specifiek strafbaar feit genoemd wordt in het Wetboek van Strafrecht, is het vrijwel altijd strafbaar gesteld. Dit komt doordat het onder andere strafbare feiten valt, zoals:

Het manipuleren van sportwedstrijden kan vaak in verband worden gebracht met criminele organisaties (deelnemen aan misdadige organisaties is eveneens een strafbaar feit, zie Artikel 140) en maakt zo deel uit van de criminele inmenging in de sport.

In Nederland is het Openbaar Ministerie (OM) belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten.