Naast matchfixing kun je als sportvereniging helaas ook te maken krijgen met andere problemen die een onveilige sportomgeving kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan doping, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor is het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) opgezet.

Op de website van het CVSN vindt je informatie voor melders en beschuldigden. Je kunt er zien waar je met je problemen of klachten terecht kunt.

Doping

Doping doet afbreuk aan de sport. Om de sportsector eerlijk en gezond te houden, is het belangrijk melding te doen als je dingen opmerkt die mogelijk in strijd zijn met de dopingregels, zoals dopinggebruik of de handel in dopingmiddelen. Dit kun je (eventueel anoniem) doen bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) of het Meldpunt Doping van de Dopingautoriteit.

Als er (top)sporters op jouw club zijn die om medische redenen medicijnen gebruiken die op de dopinglijst staan, bijvoorbeeld anti-astma middelen of insuline voor diabetes, dan kunnen ze daarvoor dispensatie aanvragen. Meer daarover lees je op de website van de Dopingautoriteit. Er is ook een gratis e-learning over doping beschikbaar.

Seksuele intimidatie

Een hand die te laag gaat bij het afschermen tijdens handbal, het beetpakken van een borst bij het opvangen tijdens het turnen, massage op een plek die ongepast is. Er zijn helaas veel voorbeelden van seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Geef de sporters van jouw vereniging de boodschap mee dat ze altijd het recht hebben ‘nee!’ te zeggen als het gedrag van een ander een vervelend gevoel geeft, óók als de ander een medesporter of coach is, en doe melding bij seksuele intimidatie of misbruik. Hoe je dit kan doen, lees je hier.

Wanneer je als sportclub een melding krijgt van seksuele intimidatie of misbruik, heb je als bestuur van de vereniging een meldplicht naar de sportbond of het Centrum Veilige Sport. Je gaat in gesprek met de melder en de beschuldigde over wat er gebeurd is zodat er een dossier opgemaakt kan worden. Tijdens deze periode mag je als bestuur de beschuldigde van de vereniging schorsen.

Lukt het niet de integriteitskwestie binnen de vereniging op te lossen en/of zijn er gedrags- of tuchtregels overtreden, dan kan een klacht ingediend worden bij de sportbond of ISR (Instituut Sportrechtspraak).

Grensoverschrijdend gedrag

Pesten, belediging, discriminatie en bedreiging. Het kan niet door de beugel, maar helaas gebeurt het nog steeds op veel plekken. Is er sprake van een pestsituatie of ander intimiderend gedrag binnen jouw sportvereniging? Dan dien je als vereniging direct en adequaat te handelen.

Hoe je dat het beste doet? Dat lees je in het Stappenplan Pesten. Ook zijn er e-learnings beschikbaar over pesten en discriminatie.

Centrum Veilige Sport Nederland

Alle sporters hebben recht op een veilig en positief sportklimaat. Vermoed je dat op jouw sportvereniging iets gebeurt dat niet in orde is? Neem dan contact op met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Je bereikt het Centrum Veilige Sport Nederland via het gratis telefoonnummer 0900-2025590 (werkdagen 08.30-17.30 uur) of via de mail: info@cvsn.nl. Je kunt ook anoniem contact opnemen of chatten, kijk hiervoor op de site van Centrum Veilige Sport Nederland.

Vervolgstappen

Nadat een melding is gedaan bij het CVSN, wordt er altijd opvolging aan de melding gegeven. Niet elke melding leidt tot een dossier. Wordt van een melding een dossier gemaakt, dan wordt dit opgenomen in het casemanagementsysteem voor de sport. Op de website van het CVSN lees je hier meer over.

Inhoudelijke informatie over een onderzoek naar een beschuldigde is alleen toegankelijk voor de tuchtcommissie, dit is vastgelegd in de statuten van het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Indien een beschuldigde een sanctie opgelegd krijgt, dan wordt deze sanctie bekend gemaakt door de tuchtcommissie, aan de beschuldigde en de betreffende sportbond.

Over de openbaarmaking van tuchtrechtelijke uitspraken en de invloed van de AVG daarop is door het ISR een advies gepubliceerd, dat hier te lezen is.

Voor wat betreft tuchtrechtelijke uitspraken betreffende seksuele intimidatie houdt NOC*NSF een register bij, dat toegankelijk is voor bevragen door aangesloten sportbonden. Alle betrokken instanties houden zich aan de bepalingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) oplegt.