Minimaal één keer per jaar, tijdens de wettelijk verplichte jaarlijkse algemene ledenvergadering, brengt het bestuur jaarverslag uit en legt het bestuur als geheel verantwoording af voor haar handelen. Dan wordt ook décharge verleend: kwijting / vrijwaring door de vereniging voor de in het voorgaande jaar verrichtte handelingen van het bestuur.

Let op: bestuurdersaansprakelijkheid

Als die décharge niet wordt verleend, moet je als bestuurder oppassen: mogelijk ligt dan bestuurdersaansprakelijkheid in het verschiet. Meer informatie over aansprakelijkheid van het bestuur van de vereniging vind je hier.