Een artikel uit een tijdschrift kopiëren voor je medewerkers, muziek afspelen in de sporthal en een video laten zien in de kantine. Allemaal zaken die voor kunnen komen in een sportvereniging. Realiseer je dat je voor deze dingen een vergoeding moet betalen en/of een licentie nodig hebt. Ook voor het organiseren van evenementen heb je als sportvereniging een vergunning nodig.

Informatie kopiëren

In Nederland is het sinds 2003 verplicht om een vergoeding te betalen voor het digitaal en/of op papier kopiëren van informatie. Deze vergoeding dient te worden betaald aan Stichting Reprorecht.

Reprorecht

Als sportvereniging ontvang je eens per jaar een factuur met de verschuldigde vergoeding. Ben je het niet eens met de hoogte van de vergoeding, dan kun je op www.reprorecht.nl verzoeken om aanpassing van de factuur. Kopieert jouw sportvereniging niets? Dan kan het dat je niets verschuldigd bent. Raadpleeg ook in dat geval www.reprorecht.nl.

Muziek afspelen

De meeste muziek is auteursrechtelijk beschermd. Dat betekent dat je voor het afspelen van muziek op de sportvereniging een licentie nodig hebt. Die licentie ontvang je van Buma/Stemra. Je betaalt dan als vereniging een vastgestelde jaarlijkse vergoeding, die ten goede komt aan de muzikanten.

Buma/Stemra

Veel sportbonden hebben al afspraken met Buma/Stemra. Ga dit na bij de sportbond waar jouw vereniging toe behoort. Als er geen afspraak is tussen de sportbond en Buma/Stemra, dien je hier zelf achteraan te gaan.

Let op: het afspelen van auteursrechtelijk beschermde muziek zonder licentie is strafbaar en kan tot hoge boetes voor de vereniging leiden. Kijk voor meer informatie en een licentiewijzer op www.bumastemra.nl.

Beeldmateriaal afspelen

Het meeste beeldmateriaal, zoals films, series, (live)wedstrijden en andere uitzendingen, is auteursrechtelijk beschermd. Dat betekent dat je voor het afspelen daarvan een licentie nodig hebt. Die licentie ontvang je van Videma. De vergoeding die je als sportvereniging betaalt, komt ten goede aan de makers van het beeldmateriaal.

Videma

Voor de sport bestaat er een maatwerkregeling NL Actief van Videma. Kijk daarvoor op www.videma.nl. Valt jouw sportvereniging niet binnen deze maatwerkregeling, dan dien je een aparte licentie overeen te komen met Videma. In beide gevallen betaal je een vastgestelde jaarlijkse vergoeding.

Let op: het afspelen van auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal zonder licentie is strafbaar en kan tot hoge boetes voor de vereniging leiden. Kijk voor meer informatie op www.videma.nl.

Evenementen organiseren

Een jubileumfeest, een BBQ voor alle clubleden, een groot sporttoernooi: wil je als sportvereniging een evenement organiseren, dan dien je hiervoor meestal een vergunning aan te vragen. Ook voor het organiseren van een kansspel, zoals bijvoorbeeld een loterij, heb je een vergunning nodig. In sommige gevallen is geen evenementenvergunning nodig, maar volstaat een melding van het evenement – check dit vooraf met de gemeente.

Specifieke voorwaarden

Een gemeente kan, naast een benodigde vergunning, ook andere specifieke voorwaarden verbinden aan het houden van een evenement. Denk hierbij aan voorschriften omtrent geluidsniveau, verkeersregeling en begin- en eindtijden.

Doorlooptijd

Houd er rekening mee dat de doorlooptijd voor vergunningen lang kan zijn. Communiceer je voornemen een evenement te houden daarom tijdig met de gemeente. Een voordeel van het tijdig aanvragen van een vergunning is dat je bij een afwijzing door de gemeente nog de tijd hebt om in bezwaar te gaan.