De NOC*NSF Academie voor Sportkader zet zich al meer dan vijftien jaar met succes in voor het opleiden van bestuurders, trainer-coaches, scheidsrechters, vertrouwenscontactpersonen en opleiders van het sportkader. De Academie richt zich op alle doelgroepen die een rol hebben op de sportvereniging.

Kenmerkend voor de opleidingen is dat ze sportgeneriek zijn; opleidingen over onderwerpen die, ongeacht de sport, een belangrijke rol spelen bij elke club of vereniging. Opleidingen gaan bijvoorbeeld over een vereniging besturen met visie of het coachen van specifieke doelgroepen. De sportgenerieke scholingen zijn daarom geschikt voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen in de sportwereld; van bestuurder tot scheidsrechter en van vrijwilliger tot trainer-coach.

Voor elke sporter een competente trainer-coach, voor elke wedstrijd een competente scheidsrechter in een veilig sportklimaat en op elke sportclub competente bestuurders.
Doelstelling Academie voor Sportkader

Een greep uit onze opleidingen 

  • 4 inzichten over trainerschap
  • Weerbaarheid voor arbitrage
  • Vrijwilligersmanagement
  • Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

De NOC*NSF Academie biedt meer dan 40 opleidingen en trainingen en werkt daarbij samen met sportbonden en experts. Bij al onze scholingen ontvangen de deelnemers na afloop een ‘Bewijs van deelname’ die vaak goed zijn voor (trainers)licentiepunten.

Opleidingen incompany

NOC*NSF Academie voor Sportkader biedt al haar opleidingen ook incompany aan. Voordeel hiervan is dat je alle trainers-coaches, bestuurders of arbiters kan opleiden binnen jouw vereniging of gemeente. Natuurlijk specifiek gericht op jullie behoefte. Omdat onze incompany-opleidingen bovendien een vast tarief hebben, zijn de kosten per persoon lager dan bij een individuele inschrijving.

Meer weten hierover? 

Meer weten hierover? 

opleidingen@nocnsf.nl

026-4834400