Uitvoeren overheidprogramma's

Om de maatschappelijke impact van sport verder te vergroten, werken we samen met verschillende overheden. Zo voeren we overheidsprogramma's uit gericht op onder andere het pedagogisch opleiden van vrijwillige trainers-coaches, het op sportclubs laten sporten van mensen met een beperking of vluchtelingenstatus en op het verduurzamen van sportaccommodaties. Samen met de sportbonden, provinciale sportorganisaties en gemeenten zetten we ons in om de sportparticipatie in Nederland te verhogen.

Tekst gaat verder onder de video

Het Sportakkoord

De minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) hebben de handen ineen geslagen. Samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven is het Nationaal Sportakkoord gesloten.

Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het Sportakkoord is er op gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren worden er afspraken gemaakt in een lokaal Sportakkoord. Lokale gelijkwaardige allianties van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties zijn hierbij betrokken. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale Sportakkoord.

Sport Verenigt!

De gezamenlijke sport (Sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) gelooft en zet vol in op het versterken van die wortels van onze sportinfrastructuur. Het krachtiger maken van clubs, vrijwilligers en kaderleden draagt bij aan sociale cohesie en inclusie. De gezamenlijke sport draagt dan ook meer dan graag bij aan het Sportakkoord: Sport Verenigt.

Alles over het Sportakkoord

Op www.sportakkoord.nl is alle informatie te vinden over het Sportakkoord.