NOC*NSF doet doorlopend onderzoek naar het sportlandschap in Nederland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het monitoren van sportdeelname en onderzoek naar behoeften van sportclubs. Doel is om data en inzichten te genereren over hoe sport in Nederland op landelijk én lokaal niveau is georganiseerd.

Deze data is waardevol als sturingsinformatie bij het maken van (sport)beleid en is interessant voor sportbonden, gemeenten of professionals in de sport. Door onze databronnen te combineren is in beeld hoe de georganiseerde én ongeorganiseerde sport in Nederland zich ontwikkelt.

Data op gemeenteniveau

NOC*NSF biedt data ook aan op gemeenteniveau. Voor de onderbouwing van de invulling van het sportakkoord, maar ook bij het maken van de beleidsnota of  het inzetten van verenigingsondersteuning, geeft data over sport- en beweegdeelname een solide basis. Wij brengen het sport- en beweeggedrag van inwoners lokaal in beeld.

Meer weten?

Meer weten?

kiss@nocnsf.nl