Afbeelding Voedselbankactie 1

Voedselbankactie  voor clubs

Wekelijks geeft de voedselbank voedselpakketten aan gezinnen die het nodig hebben. Het aantal gezinnen dat afhankelijk is van de voedselbank neemt steeds meer toe, terwijl het aanbod van gezond voedsel afneemt.   

In april hebben voedselbanken vaak tekorten, aangezien de voorraden van de feestdagen in december opraken. De KNGU, KNHB, NGF, Atletiekunie, Nevobo, KNKV en NOC*NSF roepen clubs daarom op om in deze maand houdbare producten in te zamelen voor de lokale voedselbank.

Is jouw bond nog niet aangesloten? Stuur dan een e-mail naar Voedselbankactie@nocnsf.nl. Clubs kunnen ook zelfstandig deelnemen aan de actie.  

Mail ons

Hoe werkt het?  

Deelnemende sportclubs bepalen zelf hoe en hoelang ze in april houdbare producten inzamelen. Clubs kunnen de producten in hun clubhuis, kantine of inzamellocatie in kratten verzamelen. De lokale voedselbank in de regio haalt de kratten vervolgens zelf op.

Mensen die gebruikmaken van de voedselbank hebben vaak geen lidmaatschap bij een sportclub, mogelijk door zorgen over geld en een gebrek aan routine in sporten. Om deze gezinnen welkom te heten, wordt aan deelnemende clubs het verzoek gedaan om een uitnodiging voor gratis proeflessen bij de ingezamelde kratten te doen. Clubs moeten zelf de gratis trainingen regelen, maar kunnen rekenen op ondersteuning van het Jeugdfonds Sport & Cultuur om kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld blijvend bij de club te laten sporten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen door de contributie, en in sommige gevallen sportkleding, te betalen.

Clubs die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden via dit aanmeldformulier.  

Wat levert het de clubs op?  

  1. Hulp bieden aan mensen die het hard nodig hebben.   
  2. Contact met de lokale Voedselbanken en mogelijkheden tot andere samenwerkingen, zoals met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  
  3. Gevoel van binding en trots binnen de club.   
Voedselbank Anp 760X456

Communicatiepakket   

Deelnemende bonden en hun clubs ontvangen in het begin van het jaar een communicatiepakket met een mooie promotievideo, visuals, posters, een voorbeeld nieuwsbericht, voorbeeld mailings naar clubs en voorbeeld social media posts.   

Contact 

Heb je vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact op