Worden er op jouw sportvereniging levensmiddelen bereid en verkocht? Dan dien je je aan de Warenwet te houden.

Voedselveiligheid

De Warenwet regelt de voedselveiligheid en is gericht op het terugdringen van met name voedselvergiftiging. Deze wet probeert te voorkomen dat er levensmiddelen worden geproduceerd en verstrekt die schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Onder de Warenwet vallen niet alleen de voedingsmiddelen zelf, maar ook de grondstoffen, de productie, de plaatsen waar voedsel wordt bereid en de verkooppunten. Dit maakt dat de Warenwet van toepassing is op iedere sportvereniging die een kantine exploiteert waar levensmiddelen worden bereid en verkocht. Voor de horeca, waar ook kantines van sportverenigingen onder vallen, zijn de regels en richtlijnen uit de warenwet vertaald naar de Hygiënecode.

Controle op de Warenwet

Toezichthouder voor de Warenwet is de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De inspecteurs van de NVWA komen onaangekondigd langs en hebben de bevoegdheid om in de keuken en magazijnen rond te kijken en voedselmonsters mee te nemen.

In de praktijk komt het erop neer dat de inspecteurs de hygiëne, de manier van werken en de kennis van zowel leidinggevende als kantinemedewerkers over de Hygiënecode beoordelen. Bij overtredingen van de Warenwet kunnen de inspecteurs een waarschuwing of boete geven of een proces-verbaal opmaken.