Bereid of verkoop je als sportvereniging normaal gesproken geen voedsel, maar doe je dit wel tijdens incidentele kleinschalige evenementen, zoals bijvoorbeeld een barbecue? Dan moet dit uiteraard ook veilig en hygiënisch gebeuren. Maar in zo’n geval hoef je niet aan alle regels van de hygiënecode te voldoen. Sportclubs die slechts bij bepaalde gelegenheden eten en drinken verkopen, kunnen gebruik maken van de voedselveiligheid checklist

Wanneer geldt de voedselveiligheid checklist?

De voedselveiligheid checklist is door MOVISIE samen met NOC*NSF, NVWA en Scouting Nederland ontwikkeld voor vrijwilligersorganisaties die niet structureel voedsel verstrekken.

Deze checklist kan bijvoorbeeld worden ingezet bij de jaarlijkse barbecue of bij het uitdelen van voedsel op een sportdag. Met de voedselveiligheid checklist kan een niet vaak voorkomend evenement zonder al te veel moeite veilig door de sportvereniging zelf worden geregeld.

Wanneer geldt de voedselveiligheid checklist niet?

Let op: de voedselveiligheid checklist is niet bedoeld voor evenementen waarbij grote groepen mensen van eten en drinken worden voorzien. Bij grootschalige catering dien je gebruik te maken van de Hygiënecode of een professionele cateraar in te huren.

Ook voor structurele voedselverstrekking via sportkantines geldt de Hygiënecode voor de horeca. Deze Hygiënecode kan niet vervangen worden door de voedselveiligheid checklist.