De Hygiënecode bevat de regels uit de Warenwet voor de horeca, waar ook kantines van sportverenigingen onder vallen. In de Hygiënecode vind je praktische richtlijnen voor onder andere hygiëne, houdbaarheid, bewaartemperatuur en benodigde kennis onder de medewerkers.

Ook gaat de Hygiënecode in op de bereidingswijze van etenswaren en het schoonhouden van de keuken.

Sinds 2016 werkt de horeca met de nieuwe Hygiënecode. Elk bedrijf dat met voedsel en drank werkt wordt geacht te voldoen aan de richtlijnen van deze code. Dit houdt in dat iedere sportvereniging met een eigen kantine in het bezit moet zijn van een maatregelenoverzicht met betrekking tot de Hygiënecode (op papier of digitaal). Uiteraard moet je ook naar deze maatregelen handelen. Er is geen diplomaplicht bij de Hygiënecode.

Hygiënecode bestellen

Voor het bereiden van vers voedsel, zoals vlees, vis en gekoelde producten gelden andere maatstaven dan voor dranken en voorverpakte snacks. Daarom wordt alle kantines waarin wordt gewerkt met rauw en/of vers voedsel aangeraden de complete Hygiënecode aan te schaffen.

Hierin staat alle benodigde informatie uitgebreid toegelicht. NOC*NSF is met de Koninklijke Horeca Nederland overeengekomen dat deze voor hun ledentarief van € 40,- kan worden aangeschaft. Je kunt de Hygiënecode bestellen door een e-mail te sturen naar info@nocnsf.nl.

Hygiënecode of Regelhulp Hygiëne voor sportkantines?

De Hygiënecode is een omvangrijk document met ook veel informatie die niet van toepassing is in een kantine waar geen risicovolle voedselbereidingen plaatsvinden. Sportverenigingen met een beperkter aanbod, zoals bijvoorbeeld alleen dranken en voorverpakte snacks, kunnen daarom gebruik maken van de Regelhulp Hygiëne voor sportkantines. Zo krijg je makkelijk inzicht in de maatregelen die voor jouw club gelden zonder dat je daarvoor de gehele Hygiënecode hoeft door te spitten.

Let op: ga je na verloop van tijd het kantine-aanbod uitbreiden en meer vers voedsel bereiden? Dan wordt alsnog aangeraden de Hygiënecode te bestellen en volledig door te nemen.

Regelhulp Hygiëne voor sportkantines

Heb je een beperkt aanbod in je kantine en bereid je geen vers voedsel zoals kip, vis of een broodje filet American? Dan biedt de online Regelhulp Hygiëne voor sportkantines uitkomst met advies op maat.

Door in de regelhulp vragen te beantwoorden die betrekking hebben op de situatie in jouw kantine, krijg je een Overzicht Regelhulp Hygiëne voor sportkantines (in pdf). Dit maatregelenoverzicht bestaat uit alle door jouw aangevinkte onderwerpen en de bijbehorende maatregelen die getroffen dienen worden.

Log- en instructieboek voor uitvoering en controle

Als je weet wat je in jouw kantine moet doen om aan alle regels te voldoen, dan moet je deze werkzaamheden uiteraard ook nog uitvoeren. Een goede registratie hiervan is belangrijk. Werkzaamheden bijhouden kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld in een agenda of een logboek.

Ook kun je gebruik maken van het door NOC*NSF ontwikkelde log- en instructieboek. Dit boek met voorbeeldformulieren is speciaal ontwikkeld voor sportkantines.

Met het log- en instructieboek kun je controleren of de kantinemedewerkers de maatregelen die voortvloeien uit de Hygiënecode ook daadwerkelijk hebben uitgevoerd. Hoewel registratie van de acties niet verplicht is, is het wel zinvol. Registratie dient namelijk als hulpmiddel en ondersteunt de aantoonbaarheid van voedselveilig werken.

Aantoonbaar voedselveilig werken

Volgens de Hygiënecode moet iedere sportvereniging aantoonbaar voedselveilig werken. Mocht er inspectie van de NVWA komen, dan dient de sportvereniging te laten zien dat er volgens de Hygiënecode gewerkt wordt.

Kennis van de Hygiënecode

Om voedselveilig te kunnen werken, is het belangrijk dat er voldoende kennis van de Hygiënecode is. Alle medewerkers dienen goed geïnstrueerd te zijn en instructieformulieren moeten zichtbaar aanwezig zijn. De leidinggevende van de kantine heeft de taak om te controleren of medewerkers inderdaad de Hygiënecode aanhouden en om in te grijpen als dit niet het geval is.

Staat van de kantine

De kantine van de sportvereniging moet beschikken over alle benodigde middelen en materialen. De technische staat van de apparatuur dient in orde te zijn en de inrichting van het gebouw dient aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Sowieso dient de kantine op orde te zijn. Met verzorgde medewerkers en schone werkruimten, vloeren en muren. Er mag geen ongedierte aanwezig zijn en afvalbakken dienen schoon te zijn en regelmatig geleegd te worden. Producttemperaturen moeten aan de wettelijke eisen voldoen, processen voor voedselbereiding dienen onder controle te zijn en de maximale bewaarduur van producten mag niet worden overschreden.