Ten opzichte van verenigingen hebben stichtingen zowel voor- als nadelen.

Voordelen van een stichting

Flexibiliteit
Nagenoeg alle soorten activiteiten, vermogen, werkzaamheden en onroerend goed kunnen in een stichting worden ondergebracht en zo buiten de sportvereniging worden geplaatst.

Snelle besluitvorming
In een sportvereniging bestuurt het bestuur, maar worden belangrijke besluiten genomen door de algemene ledenvergadering. Het bestuur dient rekening en verantwoording af te leggen aan deze algemene ledenvergadering.

Omdat de stichting geen algemene ledenvergadering heeft, kan veel snellere besluitvorming plaatsvinden. Het stichtingsbestuur bestuurt de stichting en neemt alle besluiten.

Continuïteit
Je kan er als sportvereniging voor kiezen om bijvoorbeeld het sportveld in een stichting onder te brengen. Op die manier weet je zeker dat de leden van de vereniging kunnen blijven sporten, ook als de vereniging financieel in zwaar weer terecht komt. Immers, het sportveld is buiten het vermogen van de sportvereniging geplaatst en daarmee kunnen schuldeisers van de vereniging zich er niet meer op verhalen. Van belang is dan wel ervoor te zorgen dat de stichting zelf geen schulden heeft.

Nadelen van een stichting

Geen salaris voor het bestuur
Een stichting mag geen salaris toekennen aan de bestuurders, zij kunnen slechts een vergoeding voor hun kosten ontvangen. Als het besturen van de stichting een dagtaak wordt, kan dit een punt van aandacht worden.

Verbod op winstuitkering
De stichting mag geen winst uitkeren aan de oprichters. Als je dus als sportstichting een groot sportevenement organiseert en hier een som geld aan overhoudt, mag dat niet aan de sportvereniging worden uitgekeerd.

Statutenwijziging niet zo maar mogelijk
De statuten van een stichting kunnen niet zo maar gewijzigd worden. Dit kan alleen als de mogelijkheid daartoe bij de oprichting van de stichting uitdrukkelijk in de statuten is opgenomen.