Veel sportverenigingen krijgen te maken met het Nederlandse vergunningenstelsel. Meestal gaat het hierbij om vergunningen op gemeentelijk niveau. Een goede plek van informatie voor de vereniging is daarom de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente.

In de APV staan de regels die gelden binnen de gemeente. Wat mag er wel? Wat mag er niet? En wat mag er alleen met vergunning? Deze vragen worden beantwoord in de APV. Staat het antwoord op je vraag niet in de APV, neem dan contact op met je gemeente.