Roken en sporten? Geen goede combinatie. In Nederland mag niet gerookt worden in publieke ruimten. Dat betekent dat roken in alle binnenruimtes van sportclubs verboden is. Ook reclame en verkoop van tabakswaren is niet toegestaan. Bovendien heeft de sportsector afgesproken dat in 2025 de sport geheel rookvrij zal zijn, dus ook alle buitensportterreinen. Op naar de rookvrije sportvereniging!

Paragrafen

14.1 Rookverbod
14.2 Roken in de buitenlucht
14.3 Controles en boetes
14.4 Reclame en sponsoring
14.5 Verkoop en verstrekking
14.6 Rookvrije sport in 2025